Zaplatí Úvaláci solidárně další 2 miliony?

Zastupitelé jednali o navýšení daně z nemovitosti zvýšením koeficientu výpočtu ze 3 na 5. Toto zvýšení by přibližně znamenalo na běžný rodinný dům daň vyšší o 2000 Kč ročně.

Jaromír Gloc /PRO Úvaly/ se podivoval, proč není přílohou materiálů pro zastupitele znění vyhlášky o navýšení daně z nemovitosti. Pokud by mělo být zvýšení daně platné již pro rok 2020, museli by zastupitelé o zvýšení daně rozhodnout na probíhajícím jednání 1. 10. 2019. Zadluženému městu by samozřejmě pomohly další příjmy zvýšením z daně z nemovitosti. Opatření však bylo patrně navrženo narychlo. Ještě 9. září totiž místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/ na finančním výboru potvrdil, že o záměru zvýšení daně z nemovitosti vedení města nejednalo.
Navýšení daně by městu zajistilo další asi 2 mil. Kč příjmu ročně.
O zvýšení daně budou zastupitelé znovu rozhodovat v prosinci. Pro rok 2020 tak bude daň z nemovitosti ještě v současné výši.

V minulosti již zvýšení koeficientu a výše daně z nemovitosti bez dostatečného informování obyvatel zvedlo vlnu kritiky a spustilo petici. Výsledkem bylo snížení koeficientu a vázání dodatečných příjmů ze zvýšení daně z nemovitosti na rekonstrukci ulic. Objem rekonstrukcí se tak zvýšil, že následně bylo upuštěno od kontroly, zda výše investic dosahuje výše vybraných peněz.
Tématu se věnovala také stránka … „Daň z nemovitosti“ a o peticích v Úvalech.

Written by