Bydlet v Úvalech není základní lidské právo

tarosta Úval zastupitelům v říjnu prezentoval zásobník projektů. Městem byly realizovány projekty za 780 mil.  Kč. Dotace představovaly z této částky 157 mil. Kč. Financování městu kromě běžných příjmů umožnily zejména přijaté úvěry a příspěvky developerů.

Město má aktuálně 168 mil. Kč úvěrů. (Limit schválený zastupitelstvem je 200 mil. Kč úvěrů. Výše bankovních úvěrů je však nyní zřejmě na maximální částce, kterou banky městu aktuálně poskytnou.) Pokud bude vše podle plánu, město splatí současné úvěry v roce 2037.

Vedení města zaktualizovalo zásobník projektů a předložilo nový seznam pro období 2020 – 2024. Mezi velké výdaje města má patřit investice do svazkové základní školy (z 550 mil. Kč budou Úvaly platit 53 mil. Kč), mateřská školka (23 mil. Kč), vodovodní bypass Jiren (55 mil. Kč), sběrný dvůr (15 mil. Kč), autobusový terminál u úvalského nádraží (20 mil. Kč), rekonstrukce ulic (40 mil. Kč),…. Starosta slíbil uspořádat k zásobníku projektů veřejnou diskuzi.

Pro realizaci těchto investic město Úvaly  plánuje v následujících 4 letech použít zdroje financování:

 • 60 mil. Kč … vnitřní zdroje města z běžných příjmů
 • 58 mil. Kč … příspěvky od developerů – výstavba v lokalitách Vinice, Hájovna-Zálesí, zástavba ve vnitřním městě nad koupalištěm u masny.
 • 35 mil Kč … prodej poloviny městských pozemků Na Vinici (pod rozhlednou proti hřbitovu) a pozemků v areálu cukrovaru (za Penny). Pozemky chce město opět prodat před zhodnocením zasíťováním.
  /Poslední velký prodej městských pozemků pro výstavbu provázela řada problémů… Více v článku „Nepoučitelné Úvaly zachránila s.r.o. z bytovky“/
 • 5 mil. Kč … zvýšení nájemného z městských bytů
 • dalších 10 mil. Kč … z navýšení daně z nemovitosti

Příspěvek na rozšíření infrastruktury města vyvolané růstem počtu obyvatel starosta prezentoval částkou 450 tis. Kč na nový byt. Při zavedení takového poplatku by se srovnalo postavení developerů a drobných investorů, kteří například koupí dům a s jeho rekonstrukcí nebo rozšířením jej rozprodají na byty. Podobně by opatření dopadlo na individuální výstavbu na rozdělených zahradách, přístavby patra domů a vestavby podkroví.

Kdo by hradil poplatek 450 tis. Kč / nový byt?

 • Výstavba bytu, který vznikne na základě územního rozhodnutí.
  Tzn. byt nebo byty v rodinném domě, byty v bytovém domě.

Kdo by poplatek nehradil?

 • Stavby, které již mají vydané územní rozhodnutí.
 • Rekonstrukce a rozšíření rodinných domů, kde nevznikne nová bytová jednotka (zapsaná v katastru nemovitosti).

Když starosta podmínil snížení developerských poplatků za výstavbu určením, které projekty se mají na výdajové stránce škrtnout, nastartoval tím do diskuze zastupitele Jaromíra Gloce /PRO Úvaly/. Ten prezentoval, že když současné vedení města realizovalo z předcházejícího zásobníku projekty za cenu výrazně vyšší, než byla plánovaná, tak toto rozhodnutí také nebylo spojeno s úpravou na straně příjmů či jiných výdajů. Mezi příklady uvedl skoro o 20 mil Kč navýšenou investici do náměstí.
Občané v diskuzi zmínili déle investici do koupaliště, která z 15 mil. Kč překročila již 30 mil. Kč a investice do zeleně v ulicích vilových čtvrtí města.

Od schválení růstu města Úvaly z 5 na více než 12 tis. obyvatel jde patrně o první reálný recept na financování nutných souvisejících investic do infrastruktury. Zavedení poplatku za novou výstavbu zvedne cenu nemovitostí a zhorší dostupnost bydlení v Úvalech, jak však starosta uvedl: „bydlet v Úvalech není základní lidské právo“.
O zavedení poplatku se bude znovu jednat na dalším zastupitelstvu.

 

Written by