Železniční omezení od 3. 3. 2015

Aktualizace informací ke stavbě železnice, nový výlukový jízdní řád platný od 3. 3., uzavření závor od 3. 3. do 29. 6. 2015, uzavření průjezdu pod mostem v ulici Na Spojce… /aktualizováno/

Rekapitulace plánu omezení spojených se stavbou na železnici:

od 16. 2. do 3. 3. 2015 

 • AUTA … Výluka jedné koleje, mírné prodloužení intervalů závor. Objízdná trasa podjezdem ulicí Na Spojce je otevřena pouze do 3. 3.
 • VLAKY … Vlaky na trati S7 (Úvaly – Beroun) z důvodu opravy střechy pražského Hlavního nádraží končí z Úval na Masarykově nádraží. Označení těchto vlaků se mění na je S1.
  Jízdní řád platný do 2. 3. 2015 je ke stažení zde
  Výluka je zatím plánována do konce jízdního řádu (do 12. 12. 2015), ale je pravděpodobné, že bude trvat až do konce rekonstrukce v květnu 2017. Podrobnosti v článku z 27. 1. 2015

od 3. 3. 2015 do 29. 6. 2015

 • VLAKY … Pro železniční dopravu bude k dispozici pouze jedna kolej! Po dobu výluky kolejí budou z bezpečnostních důvodů zcela uzavřené závory.
  Jízdní řád platný od 3. 3. do 29. 6. 2015 je ke stažení zde
 • PĚŠÍ … Stále se počítá se zpřístupněním nádražního podchodu pro pěší také chodníčkem podél zadní koleje (za protihlukovou stěnou) přímo od závor ze směru od náměstí. Pro překonání výškového rozdílu do nádražního podchodu bude zhotoveno dřevěné schodiště.
  Pěší budou pro překonání železnice v centru města moci použít průchod podjezdem v ulici Na Spojce, nebo průchod nádražním podchodem přístupným buď z ulice Pod Tratí nebo nově zbudovaným schodištěm od chodníčku od závor.
 • AUTA … Pro silniční dopravu dojde k uzavření podjezdu pod mostem Na Spojce. Důvodem je stavba druhé poloviny nového železničního mostu.
  /doplněno 22. 2. 2015/
  Díky úplnému uzavření závor stavební firmy předpokládají rychlejší průběh výstavby železničního mostu a otevření průjezdu pod ním až o měsíc dříve než 29. 6. 2015.
  Omezení průjezdu autobusů pod tratí bude řešeno ukončením linek na náměstí, kde se budou autobusy otáčet. Po tuto dobu bude na části náměstí platit zákaz parkování.

nádražní podchod od nádražní budovy nebude uzavřen

 • Změnou organizace stavby došlo k zajištění stálého používání nádražního podchodu od nádražní budovy i běhen pokládání kolejí nad ním.
 • Po celou dobu stavby bude otevřen průchod podchodem do ulice Pod tratí (na stranu k náměstí).
 • Cestující tak při nastupování a vystupování nebudou nebezpečně přecházet přes prostor kolejiště a budou moci vždy použít podchod na nádraží.
 • K uzavření podchodu a dokončení jeho rekonstrukce dojde až v roce 2016!

Informace průběžně aktualizujeme.

Written by