Markéta Rydvalová – Otevřené Úvaly

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu města Úvaly pro období 2022 – 2026 odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.

Markéta Rydvalová

Otevřené Úvaly jsou již 16 let občanským spolkem, v němž se v roce 2006 sešli občané Úval, kteří mají zájem o své město. Z počátku jsme realizovali v Úvalech naše projekty hlavně formou dobrovolnické práce, v posledních letech pak především prací v orgánech města. Nejprve v zastupitelstvu v opozici, v posledních 12 letech v koalici v rámci vedení města. V posledních dvou volebních obdobích ve vedení radnice v čele se starostou Petrem Boreckým, který byl až donedávna také předsedou našeho spolku.
Během let se v rámci našeho sdružení vystřídaly různé tváře, ale směr, který držíme, zůstává stále stejný.  Jde nám o Úvaly, které budou příjemným a pohodovým místem pro život všech jeho obyvatel. Starosta města a člen našeho spolku Otevřené Úvaly Petr Borecký v současnosti zároveň působí jako náměstek hejtmanky a radní Středočeského kraje, a protože si všichni uvědomujeme velkou náročnost a tlak, kterému čelí v souvislosti se spojením těchto funkcí, proběhla v čele našeho spolku změna na pozici předsedy, kterou jsem v uplynulých týdnech převzala.
Jmenuji se Markéta Rydvalová a narodila jsem se v roce 1979 v Praze a v Úvalech ve čtvrti V Setých bydlím 12 let. Historie naší rodiny v Úvalech však sahá více než 100 let zpět, takže starousedlíci budou určitě znát mé rodné příjmení Bucharová.
V letošním roce jsem dokončila vysokoškolské vzdělání, obor management rozvoje měst a regionů se zaměřením na veřejnou správu a věřím, že po škole života, kterou každý z nás denně prochází, mi i tyto teoretické znalosti pomohou při práci pro město. Dění v našem městě mi nikdy nebylo lhostejné, proto jsem se do něj od počátku aktivně zapojovala. Stopy mé práce nesou zejména společenské akce v Úvalech. Jako členka kulturní komise města jsem se podílela na novém konceptu rozsvěcení vánočního stromu, byla jsem u vzniku, dnes můžeme říci již tradičního, letního kina, které každou sezonu přináší do našeho města letní filmovou pohodu. Vzhledem ke svým předchozím pracovním zkušenostem jsem se také podílela na koordinaci vzniku loga Úval, které se dnes nachází na veškerých materiálech, jež město ve své komunikaci používá.
Mé pracovní zkušenosti zahrnují většinou marketingové a koordinační aktivity. V minulosti jsem pracovala zejména na organizačních pozicích, na marketingových pozicích na straně klienta i reklamních agentur a v současnosti působím na VŠ jako vedoucí oddělení odborných praxí a provozu a oddělení projektů spolupráce se zahraničními univerzitami.
Jsem kandidátkou Otevřených Úval na pozici starostky města. Do tohoto sdružení jsem vstoupila před cca 4 lety. Práce mých kolegů, kteří se již 16 let aktivně účastní dění ve městě a posledních 8 let na radnici určují hlavní směr, kterým se rozvoj a život v našem městě ubírá, byl důvodem, proč jsem své jméno spojila právě s touto značkou.
V případě svého zvolení budu vycházet ze směru a práce, kterou mí kolegové v předchozích obdobích odvedli. To, co vám mohu nabídnout, je vstřícnost v jednání, poctivý a zodpovědný přístup, pracovitost a zatím nevyčerpatelná energie, kterou každé práci, do které se pustím, věnuji. Se svým osobitým přístupem a s velkým respektem k historii, ale zejména také k budoucnosti našeho města, které bych ráda rozvíjela tak, aby bylo stále příjemným a pohodovým místem pro život všech jeho obyvatel.
V následujícím období nás čeká v první řadě zejména řešení složité energetické krize, která městu přináší masivní zvýšení výdajů v této oblasti. Věřím, že se nám společně podaří najít cestu, jak z této krize úspěšně vyjít a zachováme si tím možnost realizovat projekty, které jsou pro plnohodnotný život nás všech důležité. Mám na mysli zejména realizaci svazkové školy, navýšení kapacity čističky odpadních vod, realizaci terminálu v oblasti nádraží a revitalizaci a přeměnu prostoru lomu pro generaci náctiletých, kteří nemají v současné době v našem městě žádný prostor, který by jim poskytoval vyžití. Mohla bych jmenovat ještě spoustu dalších projektů, na kterých jsme společně s mými kolegy v uplynulém období pracovali a které bychom rádi realizovali, ale budu považovat za velký úspěch, pokud se nám v současné situaci podaří naplnit alespoň ty, které tu byly konkrétně jmenovány.

Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba?

Úvaly se díky některým neuváženým krokům v minulosti smluvně zavázali k masivní výstavbě a tím pádem také k velkému nárůstu obyvatel, na které ovšem jeho infrastruktura nebyla připravena. V současné době se můžeme pouze snažit zmírňovat dopady těchto rozhodnutí. Pokud by se totiž město chtělo z těchto závazků vyvázat, znamenalo by to v podstatě jeho krach. Úvaly se právě díky těmto „nešťastným“ rozhodnutím začaly rozšiřovat do volné krajiny. To je z našeho pohledu do budoucna neakceptovatelný stav, proto budeme aktivně podporovat pouze projekty, které budou zaměřeny na nezastavěné plochy v intravilánu města. Naše pozornost bude zaměřena zejména na podporu revitalizačních projektů pro tyto plochy. Pokud bychom měli být konkrétní, zařadili bychom sem oblast lomu, cukrovaru, Náměstí Svobody a další lokality uvnitř města.
Je potřeba si uvědomit, že tyto přestavby se většinou realizují na soukromých pozemcích, stojí nemalé peníze a tyto peníze se musí jejich vlastníkům vrátit. Bytová a komerční výstavba je nezbytným doplňkem těchto investic, protože zajišťují návratnost vložených peněz. To, co musíme akcentovat je, aby se jednalo o výstavbu vyšší občanské kvality s provázaností funkcí bydlení, práce a oddechu a tato výstavba tak měla přínos i pro samotné Úvaly a jejich obyvatele s návazností na sociální a technickou infrastrukturu města. Každé místo má svou duši a to, co na jednom místě může vypadat doslova jako „zrůdnost“, může jiné místo naopak povznést. Nebudu tu tedy slibovat, že více jak 2 patra nepodpoříme. To, co naopak slíbit mohu je to, že bude každý projekt otevřeně komunikován a individuálně posuzován tak, aby nepoškozoval kvalitu života obyvatel našeho města a přinášel do jejich života vždy převahu pozitiv.

Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou?

Výše a podmínky poplatků jsou dle mého názoru v tuto chvíli nastaveny adekvátně. Vzhledem k velmi turbulentní době, ve které se nacházíme, nedokáži v tuto chvíli predikovat, jestli nás situace přivede k nějaké změně a jakým směrem se případné změny budou ubírat. Jedná se o jeden z mnoha nástrojů regulace v oblasti výstavby, který může vedení města využít. Úvaly nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou, protože poplatky tohoto typu jsou v dnešní době standardním nástrojem, který využívají samosprávy většiny měst.

Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků?

Uvědomuji si velkou důležitost a zároveň složitost tohoto tématu a preferuji cestu hledání „dobrého příkladu“. Tuto problematiku totiž s větším či menším úspěchem řeší v podstatě každá obec.  Ještě před pár lety bylo standardem 1 auto na rodinu, dnes už to jsou 2-3 auta….můžeme postavit sebevětší parkovací dům, ale dám ruku do ohně za to, že bude jeho kapacita během velmi krátké chvíle vyčerpána a náš problém s parkovacími místy to určitě nevyřeší. Vím, že to všichni slyšíme neradi, ale zcela zásadní v řešení tohoto problému je dle mého názoru změna přístupu každého z nás. Je třeba se zaměřit na efektivní využití hromadné dopravy, otevřeně s lidmi komunikovat o jejich důvodech a motivaci, která je přivede k jejímu využívání a preferenci oproti dopravě autem zejména v rámci města a třeba cest na vlakové nádraží, případně dovážky dětí do škol.  Projekt řešící parkování v oblasti okolí nádraží, jehož realizace byla odložena, bude doufám v následujícím období buďto ve své nynější, nebo v nějaké obměněné podobě realizován. Každopádně aktuální vývoj situace jeho realizaci příliš nepřeje. Město bude muset řešit zejména problémy spojené s energetickou krizí a dramaticky stoupajícími celkovými výdaji v této oblasti. Pokud se nám nepodaří najít cestu z tohoto problému, bude město nuceno většinu svých plánovaných investičních akcí zastavit a odložit je na období příznivější.

Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě?

Vzhledem k tomu, jak překotně se v poslední době Úvaly rozvíjejí a stěhují se do nich noví obyvatelé, tak si čím dál více uvědomujeme nutnost rozšíření služeb i v oblasti zdravotní a sociální.
Stávající poliklinika, provozovaná soukromým provozovatelem v budově vlastněné městem v Pražské ulici, přestává naprosto stačit. Současně ani síť zdravotnických zařízení v okolí není dostatečná a jednoduše dostupná. Proto v této oblasti napřeme naše úsilí do vybudování dalších zdravotnických zařízení přímo v Úvalech. Budeme chtít nejen zvýšit počet praktických a dětských lékařů, ale současně i vybudovat další ordinace odborné, jako jsou chirurgie, ortopedie, rentgenové pracoviště včetně CT, rehabilitace, psychiatrie a další odbornosti, které v Úvalech chybí. V tomto směru budeme pokračovat v jednáních se soukromými investory, kteří mají zájem v Úvalech realizovat svoje projekty a kteří jsou ochotní na oplátku pro Úvaly vybudovat tuto potřebnou infrastrukturu.
S ohledem na celkové stárnutí populace bude potřeba v příštích letech rozvíjet intenzivně i sociální služby. Budeme pokračovat v záměru rozšíření kapacit pečovatelské služby a vybudování denního stacionáře pro úvalské občany. Současně plánujeme zahájit práci na projektové dokumentaci na výstavbu nového DPS.  V úvahu přichází možnost vybudovat nové zařízení na městských pozemcích v Cukrovaru nebo v Pražské ulici.

Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb?

Toto je z mého pohledu spíše otázka pro širší debatu s občany. Vzhledem k tomu, že se snažím aktivně vyhledávat a dostávat se k informacím a mít přehled o tom, jakým způsobem naše město hospodaří, jak probíhá plánování a realizace projektů v rámci jeho rozvoje atd., mám pocit, že množství informací, které město dává občanům k dispozici, je dostačující. Kanály, které pro komunikaci město využívá jsou dle mého názoru také vzhledem k možnostem, které dnešní doba poskytuje, odpovídající. Za mě tedy, jako občana našeho města, nemám žádné zásadní připomínky. Vidím ale určitě také velké množství možností, jak tyto procesy ještě zefektivnit a lépe občanům zpřístupnit tak, aby všichni chápali zejména důvody, které vedení radnice vedou ke krokům, které podniká a na tom bychom rádi v následujícím období ještě dále pracovali. Velké množství nedorozumění a sporů totiž dle mého názoru vzniká právě z důvodu nepochopení, nebo nedostatečného vysvětlení důvodů PROČ jsou některá rozhodnutí vedením radnice realizována.

Co ještě chcete prostřednictvím Uvaly.cz sdělit voličům před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září 2022?

Bezesporu nás čeká velmi obtížné období. Při určování směru a řízení veřejného prostoru je velmi důležitá kontinuita. Je za námi 16 let práce v zastupitelstvu, 12 let práce na radnici, z čehož poslední 2 volební období v jejím čele. VÍTE, KDO JSME A ZNÁTE NAŠI PRÁCI. A za tuto práci nás prosím u voleb hodnoťte.
Markéta Rydvalová

Otevřené Úvaly, web: otevreneuvaly.cz/ ( volební program )
facebook: www.facebook.com/OtevreneUvaly

 

Written by