Marie z Úval zažehnala mezinárodní konflikt

Psal se rok 1952 a v Číně byl  u moci  Mao Ce-tung, který spolu s Josifem Stalinem a Adolfem Hitlerem patří mezi nejkrutější diktátory a připisuje se mu několik desítek milionů obětí…

Delegace československých spisovatelů byla státními a stranickými orgány vyslána roku 1952 na přátelskou návštěvu do Číny a potom do Mongolska, kde se opilý slovenský básník V. M. objevil na recepci v mongolském národním kroji, jenž si k tomu špatně oblékl. Jeho velmi nevhodné až urážlivé  chování ke státním a kulturním činitelům spřátelené země vyřešila vedoucí delegace Marie Majerová tak, že odeslala neustále opilého básníka prvním příhodným poštovním, nebo vojenským letadlem do Moskvy a potom do Československa, takže celou záležitost diplomaticky vyřešila a doma potom ututlala. Příhoda mohla mít pro básníkovu kariéru v éře vlády Mao Ce-tunga (Čína) a Stalina (Rusko) nedozírné následky.

/Do ledna 1952 v Mongolsku vládl Chorlogín Čojbalsan, zvaný „mongolský Stalin“./

Laskavé a ohleduplné jednání Marie Majerové popsal Pavel Kohout ve své knize Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Tehdejší komunista spisovatel Pavel Kohout, narozený roku 1928, od roku 1977 let chartista, byl ve svých 24 letech před odjezdem do Asie povýšen na poručíka, aby mohl být pověřen kladením věnců u asijských památníků. O naší rodačce Marii Majerové se vyjádřil jako o laskavé spisovatelce, o první dámě moderní české literatury, takže žijící pamětník potvrdil, co autorce  Lence Mandové vyplynulo z prostudované literatury a archivních dokumentů.

Ale…. něco jiného je empatie nápomocného člověka a něco jiného je chuť a odvaha se vzepřít totalitnímu režimu, což Marie Majerová neučinila,  Pavel Kohout s následnými profesními a osobními postihy ano.

 Knihy Pavla Kohouta si lze půjčit v úvalské městské knihovně, knihu Lenky Mandové Od Panenství k Divokému západu je možno si zakoupit v prodejně domácích potřeb paní Jedličkové na náměstí Arnošta z Pardubic.

Osobní a rodinné vzpomínky na Marii Majerovou a zajímavé momenty z jejího života můžete napsat na email mandova@centrum.cz nebo redakce.

Written by