Představení zastupitelů – Bc. Naděžda Kouklová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: PRO Úvaly, 4/ Kouklová Naděžda Bc., 62, mediátor, bez politické příslušnosti
779 hlasů. Zvolena zastupitelkou.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Střední: gymnázium a pedagogická nástavba. VŠ: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Původní zaměstnání učitelka v mateřské škole. Mám zkušenost jako zaměstnanec i OSVČ, když jsem dočasně pracovala v České pojišťovně a jako mediátorka. V profesi mediátorky jsem se našla, mohla jsem zde uplatnit své osobnostní vlastnosti.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
Narodila jsem se jako Podskalák, a protože v mém dětství byla výrazně slabší doprava, hráli jsme si u „Palačáku“, což by nyní nešlo, na vltavské náplavce, bobovali a lyžovali na Vyšehradě, se školní družinou jsme chodili na Folimanku, občas na Karlovo náměstí, ve Faustově domě jsme měli skautskou klubovnu. Tato část Prahy je mi stále blízká, ale v současnosti je mi příroda bližší a milejší. Po svatbě jsme se odstěhovali na Jižní Město, kde se nám narodily děti a kde jsme se 2x stěhovali, vždy do většího bytu.
Asi v roce 1995 nám zatelefonovali kamarádi z Úval, že pro nás mají v Úvalech domek. Já, na rozdíl od manžela, po domku netoužila. Proto mne překvapilo, že jsem téměř ihned začala o domku snít, aniž bych vůbec nějaký viděla. Vypadá to, že si nás Úvaly přitáhly, a tak jsme se v roce 1997 přistěhovali.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Prvně jsem v Úvalech veřejně pomáhala r. 2013 s peticí proti pětinásobné dani z nemovitosti. Pětinásobné navýšení se mi zdálo velmi neslušné. Od té doby jsem se snažila docházet pravidelně na zastupitelstva, abych si udělala obrázek, a byl to asi jediný způsob, jak se občansky angažovat. Na těchto jednáních Zastupitelstva jsem zažívala pocity bezmoci, marnosti, trapnosti a co mě opravdu vadilo, byla lež a pýcha. Ztrácela jsem tam víru v poctivost, dobré úmysly a selský rozum.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
V roce 2014 jsem se snažila motivovat nové lidi, zejména mladé, aby se angažovali ve volbách – přišlo mi to jako jediná rozumná cesta k možné změně. Takové „provětrání“ zabydlených zastupitelů. Nenapadlo mě, že i já se mohu stát zastupitelkou. Necítila jsem se dostatečně odborně připravena a překvapila mě důvěra lidí. Za to děkuji. Nečekaně jsem se tedy stala čtvrtou zastupitelkou spolku PRO Úvaly.
Byla jsem a stále jsem členkou dopravní komise. Snažila jsem se pečovat o náš spolek. Zajímala jsem se o rekonstrukci náměstí, protože se rozhodovalo na mnoho dalších desetiletí. Nejvíce do mého života vstoupilo zachování koupaliště, kvůli jeho společenskému významu a také z respektu k budovatelům. Stálo mě to nesmírně času a energie, invencí, komunikace při hledání optimální cesty a přesto zbytečně. Z práce s lidmi jsem na rok vyhořela. Stále nerozumím tomu, proč vedení města zvolilo obtížnější, výrazně dražší a zdlouhavější cestu.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
V roce 2014 jsem se setkala s takovou skepsí a beznadějí u lidí, že mým cílem bylo motivovat, vysvětlovat a navýšit zájem o dění v okolí. Určitě zájem a iniciativa spoluobyvatel vzrostla, ráda bych tomu napomáhala dál, pokud to bude třeba. V roce 2018 jsem se nabídla jako případný zastupitel, protože se nenašli další, kteří by mohli a byli ochotni věnovat svůj volný čas.
Jsem v období, kdy mám dost starostí v rodině, proto bych na konci volebního období ráda uvolnila svoje místo čerstvým zájemcům.
Byla bych vděčná, kdybychom my zastupitelé rozhodovali s rozumem a ohledem na prospěch všech. A abychom chybnými rozhodnutími nepřitížili městu a dalším generacím.

Foto: web www.prouvaly.cz

Written by