Představení zastupitelů – Ing. Ludmila Milerová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Otevřené Úvaly, 3/ Milerová Ludmila Ing., 61, podnikatelka bez politické příslušnosti
982 hlasy. Zvolena zastupitelkou. Členka rady města.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Vystudovala jsem VŠZ — Vysoká škola zemědělská, Praha 6, Provozně ekonomická fakulta.
Po škole jsem nastoupila na podnikové ředitelství Středočeského průmyslu masného v Úvalech do ekonomického odděleni, kde jsem pracovala 11 let.
V roce 1992 jsem nastoupila do České spořitelny a.s. odděleni cenných papírů.
Po dvou letech jsem odešla na mateřskou dovolenou, po 4 letech jsem začala pracovat jako OSVČ — samostatná účetní.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
Pocházím z Mnichova Hradiště a po vysoké škole jsme se společně s manželem přistěhovali do Úval, vlastně za prací.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
V komunální politice se angažuji od roku 2006, kdy jsme založili občanské sdružení Otevřené Úvaly, nyní zapsaný spolek. Nejprve jsme se snažili zlepšit prostředí v našem městě.
Začínali jsme s menšími akcemi, oprava dětských hřišť, úklid Klánovického lesa, obnovení a sekání luk v Králičině, kde jsme realizovali stezku Králičinou, cca 8 km. Nechali jsme opravit a zrestaurovat sochu Jana Nepomuckého před kostelem v Úvalech, oprava křížku u bývalé masny, každý rok věšíme květiny na sloupy pouličního osvětlení na náměstí, v roce 2018 na zábradlí u nádraží.
Od roku 2008 jsem byla v zastupitelstvu, a od r . 2014 po volbách jsem členkou Rady města.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Prvním impulzem vlastně bylo zlepšit prostředí v našem městě, což jsem již popsala v minulém odstavci.
Další snahou bylo zabránit megalomanské výstavbě v Úvalech, což se nám bohužel nepodařilo. Nyní jsem členkou Rady města a tím pádem se podílím na rozhodováních o chodu města.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Politický cil nemám žádný, starostkou se nehodlám stát.
Snaha našeho sdružení je: aby zde bylo příjemné prostředí pro bydlení, podnikáni a kulturní vyžiti.
A to se domnívám, že není málo.

 

Foto: www.otevreneuvaly.cz

Written by