Představení zastupitelů – Mgr. Hana Němcová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Otevřené Úvaly, 5/ Němcová Hana Mgr., 45, podnikatelka, bez politické příslušnosti
990 hlasů. Zvolena zastupitelkou.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Jsem absolventkou střední pedagogické školy v Praze a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Už v průběhu studia na VŠ jsem se věnovala tréninku dětí a výuce v zájmových kroužcích. Kromě krátkého časového úseku v době mateřské dovolené se dětem a jejich sportovní výuce věnuji doposud. Převážně jsem pracovala jako OSVČ. Jen namátkou jako instruktor plavání ve dvou pražských klubech, učitel sportovních kroužků v ZŠ Klánovice, pro MDDM Úvaly jsem vedla několik let cvičení rodičů s dětmi a založila mateřský klub Ouvaláček, několik let jsem se věnovala masážím dětí a dospělých, krátkou chvíli jsem působila jako učitelka v MŠ Pražská v Úvalech. V současné době, resp. od r. 2011, spoluvlastním plavecký klub Natrix sídlící v Úvalech, zároveň stále aktivně „učím děti plavat“.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
Jsem klasická „náplava“ – přistěhovalec z Prahy, kde jsem se narodila a žila až do roku 1999, kdy jsme se s manželem a malým synem přestěhovali do Úval. Nabídka bydlení v rodinném domku se zahradou byla lákavější než zůstat v malém bytě v bytovce, i když na krásném místě.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Nejsem členkou žádné politické strany a ani do budoucna se neplánuji v politice angažovat více než na komunální úrovni. V Úvalech patřím mezi jednoho ze zakládajících členů sdružení Otevřené Úvaly.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
To, že podnikám v Úvalech a pracuji s dětmi mě za ta léta trochu zviditelnilo, a bylo zřejmě důvodem mého zvolení do zastupitelstva.
V rámci svého profesního zaměření se podílím na organizaci různých sportovních a kulturních akcí pro děti (např. plavecké závody, dětský triatlon, příměstské tábory, divadlo…). Snažím se pomáhat při realizaci menších projektů jako bylo např. dětské hřiště na Slovanech, hřiště na pétanque a brigád ke zvelebení našeho města.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Nemám žádné politické ambice. Budu ráda, pokud se mi podaří pomoct současnému vedení města pokračovat v započatých proměnách města, dokončit projekt svazkové školy a schválit nový územní plán omezující další růst města.

Written by