Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Představení zastupitelů – Josef Polák

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Otevřené Úvaly, 2/ Polák Josef, 65, důchodce, bez politické příslušnosti
969 hlasů. Zvolen zastupitelem. Člen rady města.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Po skončení školy jsem začínal svou profesní dráhu v ČKD Praha a přes práci na ČAZu jsem  se po revoluci začal věnovat soukromému podnikání a od roku 1993 jsem pracoval až do odchodu do důchodu  na různých  pozicích v leasingové společnosti….

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
V Úvalech bydlíme s manželkou od roku 1978.Za velké podpory bytového podniku v Brandýse nad Labem jsme měli možnost zásadně zrekonstruovat městský byt v Úvalech. Do Úval jsem přišel z Prahy, dostali jsme výborně situovaný, velký byt s luxusem, který představovala telefonní linka a tzv. „etážové topení“, ale… s vodou ve studni na dvoře a společným suchým záchodem pro celý dům. Když jsme si chtěli vybudovat svépomocí vlastní hygienické zařízení, nikdy nezapomenu slova pracovníka z Brandýsa n Labem, který řekl:“ To nepřichází v úvahu, Římani měli akvadukty a kanalizaci, ale vy v Úvalech jste to ještě budovat nezačali.“ Proto jsme se pustili v roce 1980 do stavby rodinného domu svépomocí. To byly naše začátky v Úvalech. Dnes už se ale považuji za starousedlíka.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Před 12 lety jsem se stal členem Otevřených Úval a na všech velkých aktivitách spolku – jako byla rekonstrukce Hanušova kříže, sochy Jana Nepomuckého u kostela, mnohaletá práce na chráněném krajinném prvku Králičina i budování městské stezky jsem se aktivně podílel. Od komunálních voleb před 4 lety jsem v zastupitelstvu i v Radě města Úvaly a od loňského roku s mandátem od 969 voličů jsem druhým- neuvolněným místostarostou.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Do komunálních voleb v roce 2017 jsem šel s vědomím plné zodpovědnosti za rozdělanou práci a s tím, že roky 2019 a možná i rok 2020 nebudou z pohledu financí úplně jednoduché. Posledních 5 let pracuji jako zástupce vedení města ve sportovní komisi. Atletice jsem se na výkonnostní úrovni věnoval až do svých 25 let, problematika sportu je mi velmi blízká.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Můj politický cíl je shodný s politickým cílem našeho spolku, to je příjemné místo k životu, k bydlení. Naším úkolem je stále umazávat z vnitřního dluhu města na neexistující infrastruktuře. Reálným cílem je dokončit rekonstrukci koupaliště, přeměnit další hliněné ulice bez chodníků a veřejného osvětlení na ulice se zpevněným povrchem s plnou infrastrukturou. Dalším velkým úkolem je výstavba svazkové školy, vodovodního obchvatu Jiren a dalších spousta věcí, které by byly nutně potřeba, na které je ale lhůta 4 příliš krátká.

 

Foto: web www.otevreneuvaly.cz