Máme toho dost

Máme toho dost

V Úvalech proběhlo třetí setkání lidí, kteří podporují výzvu spolku „Milion chvilek“ pro demokracii. Spolek pořádá demonstrace v Praze, a v regionech se ... číst příspěvek »

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Je držitel historicky druhého nejlepšího času na 400 m v ČR 45,73. Běhá za „Atletiku Stará Boleslav“, ale vyrostl v Úvalech, prošel například ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Starosta města Úval Petr Borecký a doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. z ČVUT prezentovali projekt regulace parkování v Úvalech kolem nádraží.   K ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání  – nepostavíš

Úvalské přikázání  – nepostavíš

V Úvalech platí od 1.2.2019 stavební uzávěra. ... číst příspěvek »

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Městu chybí 5 mil. Kč a finanční situace může být ještě horší. Lékem může být prodej majetku, developerské sídliště na polích ... číst příspěvek »

 

Představení zastupitelů – JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Úvaláci – „Kdo z koho“, 5/ Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D., 47, ČSSD, advokát, člen ČSSD
262 hlasy. Zvolen zastupitelem.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Vzděláním jsem právník a ekonom. Po absolvování Právnické fakulty UK jsem působil jako hlavní právník na Pozemkovém fondu ČR, poté na Ministerstvu životního prostředí jako ředitel legislativy a poté jako náměstek ministra pro legislativu a státní správu. Později jsem vedl útvar poradců předsedy vlády. Od roku 2006 se věnuji advokacii.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
Původem jsem Východočech (Chrudim a Pardubice). V dospělém věku jsem žil na Barrandově v Praze. Asi patnáct let bydlím v Úvalech. Úvaly jsem si vybral pro vynikající dopravní spojení s Prahou a jeho krásné okolí. Spojil jsem tak svůj sen bydlet na malém městě se svou profesní kariérou.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Členem České sociální demokracie jsem do počátku roku 1990, kdy jsem ČSSD pomáhal obnovit. Angažoval jsem se především jako odborník a poradce v oblasti legislativy, energetiky a životního prostředí. Výsledkem mé práce je řada zákonů a koncepcí, které jsem pomáhal formulovat a prosadit.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Do komunální politiky v Úvalech jsem se zapojil v návaznosti na své přestěhování do Úval. Nemohl jsem pochopit, proč městečko s tak velkým potenciálem nevyužívá možností, které se v té době nabízely. Například mne iritovalo, že v mé ulici ještě není kanalizace a odpadní vodu musím nechat pravidelně vyvážet. Myslím, že se mi ve velké míře povedlo využít svých kontaktů a zkušeností, když jsem, ať již z pozice místostarosty, nebo zastupitele, pomohl Úvalům získat řadu dotací. Myslím, že jsem tak svou měrou přispěl ke zvelebení města, ve kterém žiji.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Ač jsem dnes v opozici, jsem s tím, jak se mění Úvaly k lepšímu vcelku spokojen. Možná, kdybych byl členem Rady, apeloval bych na upřednostnění těch projektů, na které lze čerpat dotace, protože jedna koruna z úvalské pokladny tak generuje hodnoty čtyřikrát až šestkrát vyšší, než když subvence nevyužijete. Ale v Radě nejsem a politickou odpovědnost za hospodaření nenesu. To je odpovědnost koalice.

Již před lety jsem si stanovil dva politické cíle, po jejichž naplnění bych mohl z úvalské politiky odejít s pocitem dobře vykonané práce, jak je předesláno v otázce. První je zajistit odpovídající občanskou vybavenost a služby města (kanalizace, dostatečná kapacita ČOV, dostatek míst v MŠ, ZŠ, dopravní obslužnost, podpora občanských aktivit atd.) – tento cíl bohužel přes veškerou snahu nelze petrifikovat, neboť s růstem počtu obyvatel města se stále nároky zvyšují a co stačilo před deseti lety, už dnes nevyhovuje. Zde je důležité novým územním plánem tento dosud málo kontrolovaný skoro až živelný růst města zastavit. Druhým mým cílem je z Úval vytvořit atraktivní destinaci pro příměstskou turistiku, s potažmým příznivým dopadem na místní podnikatele a vytváření pracovních míst přímo v Úvalech. Vedle koupaliště, rozhledny, cyklistických stezek, in-line dráhy, jde o vytváření a ochranu životního prostředí – udržení a obnova rybníků (aktuálně je třeba zachránit Mlýnský rybník), zatraktivnění ale i ochrana Škvorecké a Klánovické obory, propojování míst pomocí vysazování alejí v zemědělské krajině, herní prvky, popř. amfiteátr na Vinici, zpřístupnění a obnova nivních luk za Hodovem apod. Až se vyplatí vlastníkům zrekonstruovat hotel Budka, aby v něm přespávali výletníci a ne stavební dělníci, bude cíle dosaženo.

 

Foto: https://petr-petrzilek.webnode.cz