Představení zastupitelů – Markéta Rydvalová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu medailonků seznamte s nově zvolenými zastupiteli města Úvaly pro období 2022 – 2026.

Údaje z kandidátky Otevřené Úvaly 2022: 1. místo, Markéta Rydvalová, 43 let, manažerka
Zvolena zastupitelkou, starostka města.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Vystudovala jsem OA v Praze a v letošním roce jsem dokončila bakalářské studium na VŠ, obor Management měst a regionů. Ve studiu dále pokračuji a jsem si jistá, že mi tyto teoretické znalosti pomohou lépe plnit funkci starosty, kterou v současné době v našem městě zastávám. Celá má profesní kariéra se točila okolo organizačních a procesních pozic. V posledních několika letech jsem působila v oblasti vysokého školství.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
Naše rodina má v Úvalech hluboké kořeny, které sahají až do 20. let minulého století. Jako dítě jsem jezdila do Úval k prarodičům a trávila zde zejména letní prázdniny. Bydlení v Úvalech bylo mým dětským snem. Přesto, že jsem velkou část života strávila v Praze, jsem teď jako rodič 2 dětí ráda, že se mi tento sen splnil. V Úvalech bydlím zhruba 12 let a pro mě i mou rodinu se staly domovem, do kterého se vždy rádi vracíme.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Má politická kariéra je zatím velmi krátká. Vždy jsem se zajímala o to, jak a proč se věci okolo mě dějí právě tak, jak se dějí. V Úvalech jsem se angažovala v minulých letech zejména v rámci kulturních aktivit a právě díky této aktivitě jsem se dostala ke spolku Otevřené Úvaly, za které jsem v letošních komunálních volbách kandidovala na pozici starostky našeho města. Moje ambice byly z počátku omezeny zejména na zastupitelstvo města, kam jsem chtěla svou aktivitu směřovat. Povolební vývoj situace mě nasměroval na pozici starostky a já jsem tomu velmi ráda. I když jsem na této pozici teprve krátce, snažím se ke všem situacím a problémům přistoupit s velkou odpovědností zejména vůči obyvatelům našeho města. Nesnažím se sledovat žádné osobní cíle, ale svou aktivitu a energii věnovat tomu, abych se mohla i po skončení svého funkčního období podívat s čistým svědomím obyvatelům našeho města do očí a v neposlední řadě, abych také obstála sama před sebou.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Jak jsem se vyjádřila již v předchozí odpovědi, působila jsem v minulém období v komisi pro kulturu města a krom toho jsem se podílela na vzniku např. loga našeho města a dalších dílčích menších projektech, které souvisí zejména s kulturní činností ve městě.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Na tuto otázku je pro mě v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že jsem skutečným politickým nováčkem, trochu těžké odpovědět. Být starostkou našeho města pro mě není splněným snem z dětství. Svou pozici beru jako velký závazek ke každému jednomu jeho obyvateli. Je pro mě velkou ctí být starostkou našeho města. Je to velká odpovědnost a služba lidem a tak ke své práci budu po celé své funkční období přistupovat.

 

Written by