Představení zastupitelů – Bc. Miloš Ulrich

Formou odpovědí na otázky se v seriálu medailonků seznamte s nově zvolenými zastupiteli města Úvaly pro období 2022 – 2026.

Údaje z kandidátky TOP 09  v roce 2022: 1. místo, Bc. Miloš Ulrich, 23 let, manažer komunikace Rady pro výzkum, vývoj a inovace, vysokoškolský student
Zvolen zastupitelem, místostarosta města.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Po ukončení základní školy v Úvalech jsem absolvoval střední školu se zaměřením na biologii a mikrobiologii. Už během studia jsem cítil, že jsem zaměřen spíše sociálně-vědním směrem, a tak jsem se rozhodl pro vysokoškolský obor Andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově, kde jsem letos promoval a nyní studuji v navazujícím magisterském studiu.
Pracovat jsem začal už na střední, kdy jsem měl brigády v kavárnách a gastronomii. Při vysoké jsem nějaký čas byl zaměstnán jako asistent provozu v bezpečnostní agentuře a poté jsem pracoval pro Vodafone, kde jsem se mj. věnoval interní online komunikaci. Od ledna 2021 jsem působil jako asistent poslankyně, nynější ministryně. Od dubna 2022 jsem přešel na Úřad vlády, kde jsem se věnoval PR a komunikaci Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Jako OSVČ jsem se též podílel na několika volebních kampaních kandidátů TOP 09 (vč. koaličních spoluprací), díky čemuž jsem nasbíral řadu kontaktů, které bych chtěl nyní v pozici místostarosty zúročit ve prospěch Úval.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
V Úvalech bydlím od narození.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
V minulém volebním období jsem byl členem Komise pro školství a věnoval se veřejnému dění v Úvalech. Například jste mohli zaznamenat, že jsme v Úvalech zanechávali symbolické pietní místo k připomenutí událostí 17. listopadu. Jsem přesvědčen o tom, že by v Úvalech mělo vzniknout klasické připomínkové místo, jehož vznik budu iniciovat.
Členem TOP 09 jsem od roku 2018, v tomtéž roce jsem vstoupil i do TOP týmu, mládežnické organizace strany, kde jsem byl místopředsedou krajské organizace.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Než jsem se začal v Úvalech politicky angažovat, byl jsem dlouho let členem úvalského klubu karate a v minulosti nějaký čas též u skautů. Pro kandidaturu do zastupitelstva jsem se rozhodl i proto, že hlas mladých lidí je obecně v politice málo zastoupen, v úvalské komunální politice obzvláště. Myslím, že to bylo sympatické nejen lidem v mém věku, ale též generaci mých rodičů a prarodičů, neboť se nám podařilo posílit a jsme členy vedení města. Díky tomu se nám podařilo zapsat do úvalské historie – máme nejmladšího úvalského místostarostu.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Úvaly mají velký deficit v komunikaci s občany, čehož jsme si s koaličními partnery vědomi. Musíme nastavit takovou strategii a kanály komunikace, abychom nezpůsobovali chaos a byli srozumitelní všem generacím. To je jeden z mých velkých cílů. Město by mělo umět více ocenit sportovce „ve svém katastru“, jednou za rok udělení Juniora města opravdu nestačí. Ne všechno se měří financemi. Kluby a spolky od nás musí cítit opravdovou podporu a vděk za jejich činnost. Dále se chci zaměřit na rozšíření sociálních služeb a podporu kulturních akcí, které jsou u nás v hojném počtu.

 

Written by