Představení zastupitelů – Petra Fuxová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Otevřené Úvaly, 6/ Fuxová Petra, 46, podnikatelka, bez politické příslušnosti
943 hlasy. Zvolena zastupitelkou.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Mým vzděláním je gymnázium a nedokončená VŠE. Nyní v rámci svého celoživotního vzdělání studuji Pražskou vysokou školu psychosociálních studií.
Pracovala jsem ve firmách Eurotel, ČKD DIZ, ČD Telematika na technicko – administrativních pozicích a nyní pracuji v malé stavební firmě, kde jsem jednatelkou.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
V Úvalech žiji krom krátkého období v mládí celý život v rodném domě.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Politicky ve smyslu aktivního života v politické straně se neangažuji.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Aktivní ve veřejném životě jsem začala být před 10ti lety. Byla jsem členkou finančního výboru, školské rady a nyní jsem již v potřetí  členkou školské komise. Před 10 lety jsem vstoupila do Otevřených Úval a vzhledem k tomu, že mám již velké děti a tudíž více času, jsem se rozhodla kandidovat v komunálních volbách.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Mým cílem je snaha o naplnění našeho volebního programu, což konkrétně je: velká obnova infrastruktury města, realizace Svazkové školy a dokončení rekonstrukce koupaliště. Výhledově se pokusit vytvořit kulturní centrum města s kinem a společenským sálem. Rozšířit prostory MDDM.

Foto: www.otevreneuvaly.cz

Written by