Představení zastupitelů – Václav Buček

Formou odpovědí na otázky se v seriálu medailonků seznamte s nově zvolenými zastupiteli města Úvaly pro období 2022 – 2026.

Údaje z kandidátky Pro Úvaly 2022: 5. místo, Václav Buček, 37 let, marketingový manažer
Zvolen zastupitelem.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Středoškolské vzdělání považuji jako nějaký základ, takže tím disponuji. Ochutnávka vysokoškolského života v mém podání proběhla také, ale tak nějak mě spíše vtáhl život a já se vydal cestou, která mě bavila, byla pro mě tou pravou vysokou školou života a stále myslím, že budu věčný student. Má práce je různorodá, takže nemůžu říct, že dělám přesně tohleto, ale pohybuji se ve světě financí, organizuji a pořádám firemní konference a zážitkové cesty, navazuji a tvořím obchodní vztahy a strategie, snažím se porozumět a aplikovat nové technologie v rámci svého oboru, jsem prezidentem florbalové klubu Start98 a mám v životě štěstí, protože mohu opravdu říct, že dělám to, co mě baví.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
Původem z kraje rázovitého z Bohumína a příkladně jsem z tohoto železničního města přijel do Prahy v roce 2005 vlakem a stala se ze mě „náplava“. Při mé pracovní cestě do Kouřimi mě zaujal billboard na téma řadové domy, proběhla rychlá zastávka, procházka, konzultace s mou sestřenicí a kamarádem, kteří už v tu dobu v Úvalech bydleli, nakonec vyhodnocení, že to bude lepší než 2kk na proseku. Nyní můžu říct, že jsem hrdým občanem Úval již 8 let, ale naplavenina, ta budu asi pořád.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Celý život se věnuji sportu řekněme na vyšší  úrovni, věnuji se výchově a vedení mládeže ke sportu a řeším spoustu otázek, které se ho týkají. Myslím, že i proto mě před asi 5 lety oslovil Honza Černý, se kterým jsme se znali z dřívějšího zaměstnání a nabídl mi zapojení se a účast ve sportovní komisi a já jsem nemohl odmítnout.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Velmi rád se účastním všech akcí, které se v Úvalech konají, ale pravdou je, že já a čas vedeme od jisté doby nelítostný boj a tím pádem toho zase nemohu tolik stihnout. Proč šlápnout do vod komunální politiky? Má účast v komisi sportu ve mě zanechala velmi velkou pachuť. Účastnit se reklamy na to, jak přesně se to nemá dělat bylo mým motivem a chutí se do toho zapojit. Zároveň musím smeknout před mou ženou, protože bez její podpory, tolerance a trefných poznámek bych se tímto směrem nevydal . Za to jí patří poděkování.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Tohle je prostor přesně pro tradiční fráze, ale ty vynechám. Motiv je jasný, pokusit se změnit a nebo možná pomoct pochopit financování sportu a dalších spolků ve městě, tak aby bylo transparentní, spravedlivé, motivující a podporovalo sport v Úvalech pro všechny, protože v poslední době je sport velmi upozaděn a to není správně, ale samozřejmě, že to není jen o sportu. Taky je potřeba se vyrovnat s rolí opozice a za mě jsem připraven se svými kolegy z Pro Úvaly hlídat kroky nového vedení města, jsem připraven pomoci, debatovat, konzultovat, ale také otevřeně říct svůj názor a nebo kritiku, pokud si budu myslet, že je něco opravdu špatně a lidé by to měli vědět. Takový už prostě jsem a jiný být nehodlám. V této době potřebujeme fungující vedení města, které to zvládne.

Written by