Předvolební debata lídrů (2. část)

Přinášíme vám závěr předvolební debaty s lídry úvalských kandidátek pro komunální volby 2014…

První část debaty naleznete v tomto příspěvku.

Čtvrtá otázka: Předpokládám, že vaši voliči váš program znají. Můžete nám ale prozradit, které programové cíle ostatních stran a sdružení jsou podle vás také zajímavé?

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký: Budu upřímný. S výjimkou ODS si nikdo z ostatních kandidujících stran a sdružení nedal práci s tím, aby jasně napsal, kde na své vize vezme peníze. Takže pro mne je spíše zajímavé si přečíst, co všechno snese papír.

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA: Zajímavé jsou pro nás ty programové cíle, které jsou kompatibilní s naší „Pravou volbou pro Úvaly“.

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová: V první řadě mně zaujal projekt lesní školky v Úvalech sdružení Pro Úvaly. Nápad je to zajímavý i když jeho realizace bude dosti obtížná. Otevřené Úvaly ve svém rozsáhlém programu, který obsahuje i zdůraznění toho co již sami udělali (hlavně ne jen sami), mají součásti Komunikaci a propagaci města. Na tom se při úsporném režimu nejvíce šetří. Tak nevím asi to bude zase ke škrtům. Pak ve svém programu mají také poměrně rozsáhlou výstavbu, která bude těžko splnitelná. ODS je ucelenou rozsáhlou snahou komplexního zlepšování buldozerovou cestou. Vše je těžko kontrolovatelné a těžko splnitelné v plném rozsahu s prázdnou kasou města. V programu ČSSD mně zaujala snaha zkrátit čas rekonstrukce koridoru.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý: Otevřené Úvaly – autobusový terminál a parkoviště u nádraží– jsme rozhodně Pro
ODS – uveřejněný program je zdlouhavý a neurčitý a vyplývá z něj, že v Úvalech nastane všeobecné blaho. I když jsem jej prostudoval, nenašel jsem prioritní projekt, ke kterému bych se mohl vyjádřit.
ČSSD – cyklistické a pěší propojení Horoušánek s centrem Úval. Tady budeme Pro a toto platí pro všechny úvalské čtvrti a jejich propojení s centrem Úval včetně autobusového spojení.
NK s podporou TOP09 – zaujaly mne pasáže týkající se zapojení občanů do řízení města a slušnosti v místní politice. Rád bych věřil, že lídryně kandidátky paní Váňová opravdu bude tyto priority dodržovat.

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný: Obecně lze říci, že je to péče o mladou generaci, podpora drobného podnikání, využívání aktivních seniorů, podpora spolků a sdružení (sport, kultura). U ODS je zajímavý důraz na bezpečnost města a snaha po novelizaci koncepce odpadového hospodářství; u Otevřených Úval mě zaujala snaha udržení celistvosti města, zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Zajímavá je priorita vybudování přestupního terminálu bus/auto/kolo/vlak u nádraží včetně parkoviště; u PRO Úvaly je zajímavé také sledování a vyhodnocování specifických starostí jednotlivých čtvrtí, ať už se jedná o dopravu, kvalitu ulic, hluk či kriminalitu. Atd.

 

Pátou otázku si vzájemně pokládali dotazovaní.
Odpovědi jsme opět seřadili podle čísla kandidátky tázaných.

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký odpovídá na otázky….

MUDr. Jan Šťastný, MBA: Kromě sdružení Otevřené Úvaly a ODS jsou jednotlivé volební programy velmi obecné a často jen proklamativní. Z tohoto důvodu by bylo potřeba položit desítky až stovky otázek, které by proklamace vyspecifikovaly. Nechceme vytrhávat jednotlivé otázky z kontextu celku, a proto je klást nebudeme.
Mgr. Petr Borecký: /bez odpovědi/

Ing. Helena Váňová: V časopise OÚ píšete, že finance města jsou v dobrém stavu, máte pro toto tvrzení reálné podklady?
Mgr. Petr Borecký odpovídá: Ano, zadlužení města se nyní již snižuje, a to tempem o 11 mil. Kč ročně /ke konci roku 2014 bude dluh Úval činit 99 milionů Kč/ v souladu s podmínkami úvěru u Komerční banky. V současnosti má město v hotovosti na účtech cca 35 mil. Kč, rozpočet za roku 2014 skončí v mírném přebytku. Finanční situace města bude samozřejmě obtížná i v příštích letech. Vnitřní dluh města (tedy nefinanční) na zanedbané infrastruktuře a majetku stále dosahuje stovek milionů Kč.

Ing. Jan Černý: Jaká věc, které se Vám, jako volenému zastupiteli v posledním volebním období vůbec nepovedla a proč?
Mgr. Petr Borecký odpovídá: Osobně mne velmi mrzí, že se mě a mým kolegům/kolegyním ze sdružení Otevřené Úvaly nepodařilo prosadit a zavést online přenosy z jednání zastupitelstva města a jejich následnou veřejně dostupnou archivaci na webu Úval. A proč se to nepovedlo? Protože s tím nesouhlasili zastupitelé/zastupitelky z ostatních stran. Třeba se to povede v období následujícím.

Dr. Vítězslav Pokorný: Rád bych položil jedinou otázku stejnou pro všechny, neboť lidi daný problém ve městě dost pálí. Co uděláte v novém volebním období pro zkvalitnění obchodní sítě v Úvalech, její šíři, lepší nákupní možnosti, zejména pro seniory, snazší dosažitelnost obchodů, pestrost sortimentu, apod.? Vím, že se jedná o svobodu v podnikání místních živnostníků a podnikatelů, ale nutností se jeví bližší spolupráce města s nimi.
Mgr. Petr Borecký odpovídá: Budu – li moci, budu pokračovat v novém volebním období v tom, co jsme již začali. Regulace parkování v centru města by měla umožnit pro zákazníky našich obchodníků snazší zaparkování a tím snadnější nákup. Novou konkurenci pro Penny se snažíme přilákat nabídkou pozemků města v areálu cukrovaru a nabídkou kooperace při zařizování administrativních záležitostí spojených s výstavbou. S několika zájemci již proběhlo několik kol jednání (TESCO, BILLA).

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA odpovídá na otázky….

Mgr. Petr Borecký: Losna nebo Mažňák?
MUDr. Jan Šťastný MBA: /bez odpovědi/

Ing. Helena Váňová: Jak dlouho denně (kolik dnů v týdnu) se chcete věnovat práci na úřadě, Jak často a jak dlouho budete věnovat svůj čas občanům?
MUDr. Jan Šťastný MBA odpovídá: Starosta (vyjma řádné dovolené), má nepřetržitou pracovní dobu, a to včetně dnů pracovního klidu a volna. Pokud má někdo z kandidátů na starostu představu o osmiapůlhodinové pracovní době „a padla“, tak jak to bývá například u úředníků ministerstev, bude v případě svého zvolení, určitě překvapen.

Ing. Jan Černý: Jaká věc, které se Vám, jako volenému zastupiteli v posledním volebním období vůbec nepovedla a proč?
MUDr. Jan Šťastný MBA odpovídá: Ač jsem se intenzivně snažil, absolutně se mi nepodařilo vyřešit problematiku stavebního bytového družstva (SBD) „Vesna“. Stručně: V roce 2000, tedy 6 let před mým nástupem do funkce starosty, inzerovalo vedení města možnost získat družstevní byty v půdních nástavbách na domech města s tím, že dojde ke sdružení finančních prostředků města a „družstevníků“. Město na tuto akci obdrželo dotaci z MMR. Leč – podmínkou přidělení dotace bylo, že byty zůstanou 20 let „nájemními byty města“. Takže: Existuje SBD „Vesna“, které nevlastní žádné byty a jejich členové bydlí v nájemních bytech města – za své nemalé finanční prostředky (cca 9,8 milionů Kč) si tedy v podstatě koupili nájem v městském bytě. Kromě finančního vyrovnání (které bude patrně možné až za 7 let), není vyřešena ani kooperace města a SBD při údržbě domů; „družstevních“ nájem neplatí městu, naplňují „fond údržby SBD“. A jsou oprávněně – a velmi intenzivně na „město“ naštvaní.

Dr. Vítězslav Pokorný: Rád bych položil jedinou otázku stejnou pro všechny, neboť lidi daný problém ve městě dost pálí.Co uděláte v novém volebním období pro zkvalitnění obchodní sítě v Úvalech, její šíři, lepší nákupní možnosti, zejména pro seniory, snazší dosažitelnost obchodů, pestrost sortimentu, apod.? Vím, že se jedná o svobodu v podnikání místních živnostníků a podnikatelů, ale nutností se jeví bližší spolupráce města s nimi.
MUDr. Jan Šťastný MBA odpovídá: K určitému zkvalitnění během posledních let došlo; vzpomeňme si, že jsme například neměli pizzerii, hospodu „Na dobrým místě“ a řadu obchodů a obchůdků. Nicméně – stále je to málo a „proč“ objasňuje následující graf:

ods 2014

Existují tedy tři cesty ke zvýšení poptávky, která je podmínkou rozvoje služeb v Úvalech:
I. Zvýšení počtu obyvatel.
II. Zvýšení počtu osob, které nedojíždějí za prací mimo Úvaly:
a) zvýšení počtu pracovních příležitostí,
b) zvyšování počtu seniorů, osoby na mateřské dovolené a podobně.
III. Eliminace parkování v nákupních zónách

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová odpovídá na otázky….

Mgr. Petr Borecký: Losna nebo Mažňák?
Ing. Helena Váňová odpovídá: „Nevěříme na zázraky.“ Je slogan strany č. 3 Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09. Obdobné je to s hrdiny knih. V životě není nic jen bílé nebo černé.

MUDr. Jan Šťastný, MBA: Kromě sdružení Otevřené Úvaly a ODS jsou jednotlivé volební programy velmi obecné a často jen proklamativní. Z tohoto důvodu by bylo potřeba položit desítky až stovky otázek, které by proklamace vyspecifikovaly. Nechceme vytrhávat jednotlivé otázky z kontextu celku, a proto je klást nebudeme.
Ing. Helena Váňová odpovídá: Bez komentáře

Ing. Jan Černý: Jaká věc, které se Vám, jako volenému zastupiteli v posledním volebním období vůbec nepovedla a proč?
Ing. Helena Váňová odpovídá: Přesvědčit některé občany a také zastupitele, že kritika není útok na jejích osoby ale snaha o zlepšení a zkvalitnění rozhodování. Na část proč si odpoví každý sám koho se uvedený problém týká. Mně to ale mrzí. Všem přejí štěstí, zdraví a pohodu.

Dr. Vítězslav Pokorný: Rád bych položil jedinou otázku stejnou pro všechny, neboť lidi daný problém ve městě dost pálí.Co uděláte v novém volebním období pro zkvalitnění obchodní sítě v Úvalech, její šíři, lepší nákupní možnosti, zejména pro seniory, snazší dosažitelnost obchodů, pestrost sortimentu, apod.? Vím, že se jedná o svobodu v podnikání místních živnostníků a podnikatelů, ale nutností se jeví bližší spolupráce města s nimi.
Ing. Helena Váňová odpovídá: V uvedené oblasti má komunální politik minimální možnosti zlepšovat stav podnikatelů ve městě. Jedná se o obecné podmínky pro podnikání, které stanovují zákony schválené v parlamentu a sněmovně. Program strany č. 3 Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09 obsahuje podporu a spolupráci s podnikatelskou skupinou občanů města.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý odpovídá na otázky….

Mgr. Petr Borecký: Losna nebo Mažňák?
Ing. Jan Černý odpovídá:Základní odpovědí je: „třeba bahňáka!“. Pokud otázka směřuje na volbu možných koaličních partnerů, jde nám hlavně o naše priority – živé, ale nikoliv živelně rostoucí město a lepší komunikaci s občany. Pokud se s někým na tom shodneme, nemáme problém s ním spolupracovat.

MUDr. Jan Šťastný, MBA: Kromě sdružení Otevřené Úvaly a ODS jsou jednotlivé volební programy velmi obecné a často jen proklamativní. Z tohoto důvodu by bylo potřeba položit desítky až stovky otázek, které by proklamace vyspecifikovaly. Nechceme vytrhávat jednotlivé otázky z kontextu celku, a proto je klást nebudeme.
Ing. Jan Černý odpovídá:Opravdu neslibujeme chodník tam, asfalt támhle. Např. u investic se většina kandidujících subjektů shodne „co dělat“, horší je však jejich postup „jak na to“. V současné době město zakázku zadá projektantovi, nikdo se občanů nezeptá, a když je projekt hotový a získá se na něj dotace, občané se začnou ptát, připomínkovat a stěžovat si u vedení města, tvrdí se, že to lépe nešlo, ačkoliv obyvatelé nápady na vhodnější řešení mají – svou ulici přece znají. Proto neslibujeme konkrétní ulice a konkrétní obchoďáky (ačkoliv se na nich s ostatními dost možná shodneme), ale to, že vyvineme všechno snahu pro maximální zapojení občanů do procesu jejich plánování!

Ing. Helena Váňová: Čím a jak chcete přesvědčit voliče o Vašich znalostech a schopnostech vést město s více než 6000 obyvateli?
Ing. Jan Černý odpovídá:Nehodlám nikomu mazat med kolem úst tím, že se budu podepisovat řádkou titulů nebo funkcí ve všemožných sdruženích nebo se budu chlubit, že jsem již v křesle na radnici strávil věčnost.
O komunální politiku se zajímám už velmi mnoho let. Je pravdou, že doposud jsem se zapojoval více v organizacích zabývajících se zahraniční politikou, ale tu lokální (ať už v Úvalech, kde jsem rodákem, nebo také jinde) jsem nikdy nepřestal sledovat a nemyslím, že bych o fungování místních samospráv věděl méně, než mnozí, kteří v ní dnes v Úvalech působí. Mám také řadu zkušeností ve vyjednávání na různých úrovních (nakonec i tu rozhlednu jsme domluvili jak po másle a vše proběhlo perfektně) a toho si na mne lidé váží (jak tedy slýchám) asi nejčastěji.

Dr. Vítězslav Pokorný: Rád bych položil jedinou otázku stejnou pro všechny, neboť lidi daný problém ve městě dost pálí. Co uděláte v novém volebním období pro zkvalitnění obchodní sítě v Úvalech, její šíři, lepší nákupní možnosti, zejména pro seniory, snazší dosažitelnost obchodů, pestrost sortimentu, apod.? Vím, že se jedná o svobodu v podnikání místních živnostníků a podnikatelů, ale nutností se jeví bližší spolupráce města s nimi.
Ing. Jan Černý odpovídá:V prvé řadě bychom rádi zmapovali, co Úvaláci stran obchodů skutečně chtějí a jaké jsou jejich reálné potřeby. Pan Pokorný si částečně sám odpovídá – ano, město skutečně nemá pozemky, ani prostory pro obchodníky, ale je nutné, aby vystupovalo jako moderátor jednání (mezi občany, obchodníky i majiteli pozemků či prostor pro ně).

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný odpovídá na otázky….

Mgr. Petr Borecký: Losna nebo Mažňák?
Dr. Vítězslav Pokorný: /bez odpovědi/

MUDr. Jan Šťastný, MBA: Kromě sdružení Otevřené Úvaly a ODS jsou jednotlivé volební programy velmi obecné a často jen proklamativní. Z tohoto důvodu by bylo potřeba položit desítky až stovky otázek, které by proklamace vyspecifikovaly. Nechceme vytrhávat jednotlivé otázky z kontextu celku, a proto je klást nebudeme.
Dr. Vítězslav Pokorný odpovídá: Myslím si, že nejde o to, hodnotit volební program ostatních subjektů, to zhodnotí voliči při volbách. Jsem plně přesvědčený, že volební program MO ČSSD je dosti konkrétní, není proklamativní, reaguje na hlavní problémy ve městě a závěry se často prolínají s věcmi z ostatních volebních programů. To ukazuje na budoucí možnost povolební spolupráce.

Ing. Helena Váňová: Nebude Vám při výkonu této náročné funkce vadit Váš zdravotní stav?
Dr. Vítězslav Pokorný odpovídá: Se zdravotním stavem si poradím, i když musím používat zdravotnické pomůcky. Spíše mě tato práce příjemně odvádí od toho zabývat se sám sebou, svými zdravotními problémy. Překážku v tom nevidím, chce to trochu pochopení i od ostatních budoucích spolupracovníků.

Ing. Jan Černý: Jaká věc, které se Vám, jako volenému zastupiteli v posledním volebním období vůbec nepovedla a proč?
Dr. Vítězslav Pokorný odpovídá: Mně osobně se nepodařilo prosadit více peněz na úvalskou kulturu. Pod hlavičkou komise pro kulturu se organizují akce mnohdy na koleně, chybí peníze pro profesionální přístup k organizování kultury. To se týká i posílení MěÚ o pracovníka, který by vše koordinoval, rozvíjel a organizačně připravoval. Obdobně se to týká i vytvoření důstojnějších prostor pro městskou knihovnu. Zde v Úvalech se již dlouhodobě traduje a tak to dosud chápalo i zastupitelstvo, že stačí mít partu dobrých dobrovolných organizátorů, kteří často přípravu akcí dotují svými finančními prostředky (telefon, počítač, PHM), finančně je kultura na chvostu rozpočtové politiky města již řadu let.

  

Šestá otázka: Na co se vás nikdo nezeptal?

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký: Losna nebo Mažňák? 🙂

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA: Na tuto otázku opravdu nemáme odpověď.

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová: K mé politické angažovanosti. Nikdo se mně neptal proč jsem vystoupila z ODS. V žádné straně nejsem. TOP 09 je mi ideově blízká a proto kandiduji s její podporou.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý: Proč vůbec do toho jdou Pro Úvaly a Jan Černý?
Nikdo se mne ještě nezeptal, proč kandiduji, ale přesto političtí konkurenti rovnou šíří svou verzi odpovědi. Mnozí se ušklíbají, proč kandiduje syn bývalého starosty, který byl, podle tezí současného starosty, tím nejhorším starostou Úval i přese vše, z jakého srabu po revoluci Úvaly vyhrabal. Nikdy jsem neměl ambici kandidovat a byl jsem k tomu prakticky vyprovokován. Ptal jsem se, zjišťoval, kdo nový se postaví současnému vedení města. Kdyby to byla alespoň jedna strana nebo sdružení, nikdy bych do čela „vlastního“ spolku nevstupoval, protože jsem předem věděl, že mým největším hříchem (ačkoliv jsem ještě nic neudělal) je, že jsem synem svého otce. Dal jsem dohromady skupinu lidí, kteří něco chtějí změnit na současném stavu, nikdo jiný to nebyl ochoten udělat. A já doufám, že Úvaláci dají šanci novému spolku Pro Úvaly, protože jsme nevznikli, abychom měli nějaké vysoké politické ambice, ale aby toto město začalo konečně fungovat transparentně a pro lidi, ne pro blýskavé facebookové profily jejich představitelů.

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný: Jaké výhody městu přinese a přináší zastoupení takové strany v radě města, která má zároveň dominantní postavení ve vládě ČR i ve vedení Středočeského kraje?

 

Děkujeme všem za odpovědi. Hodně štěstí v komunálních volbách 2014!

Kompletní přehled kandidátek do voleb 2014 najdete na našem webu (tmavé menu) v části věnující se politice.
Výsledky voleb v Úvalech 2014 zde zveřejníme v co nejkratším termínu po jejich vyhlášení.
Přehled kandidátek a výsledků voleb 2010, 2006, 2002, 1998, 1994.

Written by