Náměstí se silnicí za 144 milionů

Budou nebo nebudou mít Úvaly nové náměstí? Podle hejtmana se uvidí již po volbách…

V pátek 26.9.2014 dopoledne navštívil Úvaly středočeský hejtman ing. Miloš Petera (ČSSD), který si prohlédl dům volnočasových aktivit „65“ a v sále shlédl prezentaci „Silnice III/01214 Úvaly, průtah“ p. ing. Jiřího Lávice z firmy AF-CITYPLAN s.r.o. Financování rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace totiž dopadá na Středočeský kraj, resp. dotační zdroje. Jen část z celkové částky (ostatní plochu náměstí) bude financovat město.

Z prezentace vyplývá, že stavba komunikace by měla mít tři etapy:
I. etapa (Pražská ul. Husova, 1450 m) … stavební náklady 36 mil. Kč,
II. etapa (náměstí, 520 m) … stavební náklady 24 mil. Kč
III. etapa (Riegerova, vč. dvou mostků, 465 m) … stavební náklady 61 mil. Kč
Celkem komunikace bez ostatní plochy náměstí … cca 121 mil. Kč (s DPH)
Dle informace na stránkách MěÚ je předpokládaná spoluúčast města cca 20 mil. Kč.
Celá prezentace týkající se komunikací je k dispozici zde. Jak na prezentaci zaznělo, zahájení této rozsáhlé stavby se dá předpokládat nejdříve ve 3. čtvrtletí příštího roku.

AF-CITYPLAN - průtah a náměstíSpolu s touto stavební akcí, která ovlivní život v Úvalech, byla městem také plánována rekonstrukce železničního přejezdu, rekonstrukce ulice 5. května (ke hřbitovu) a zásadní úprava náměstí Arnošta z Pardubic.
Protože kraj by financoval průtah – vozovku, financování rekonstrukce ostatní plochy náměstí a části Husovy ulice padne na město. Několik let starý návrh podoby náměstí z dílny „A.LT architekti“, který se při této příležitosti v minulých týdnech objevil na stránkách MěÚ, vyvolal emoce svoji chladností. (Dodejme, že projekt není žádnou novinkou. Viz rada města 19.1.2009 bod 11 a rada města 23.9.2009 bod 23 – volební období 2009-2010.  Náklady na projekt s dopadem na rozpočet 2009 a 2010 byly 714 000 Kč.)
Původní předpokládaná hodnota investice byla 23 mil. Kč (vč. DPH).
Vizualizaci vydlážděného náměstí si prohlédněte na webu MěÚ. Použití moderních detailů, mobiliáře, atd. je též znázorněno na webu architektonického ateliéru. Dodejme, že podle návrhu „A.LT architekti“ se již v Úvalech realizovala výstavba nového domu volnočasových aktivit „65“.

Zde se nebudeme věnovat rekonstrukci průtahu městem ani navržené podobě náměstí a prioritě těchto akcí. Naopak, podívejte se jak vypadalo náměstí v Úvalech dříve…

FOTOGRAFIE:
Volného prostoru na náměstí bylo dost, současnou školní budovu však hledáte marně:
pohlednice náměstí
Stejný záběr od Riegerovy ulice, vpravo hostinec U Českého lva:
pohlednice náměstí
Záběr od dnešní drogerie směrem ke škole
pohlednice náměstí

Volná plocha se stromy, hostinec v prostoru dnešní drogerie:
pohlednice náměstí

Patníky na náměstí a první elektřina na sloupech:
pohlednice náměstí

Záběr od Husovy ulice:
pohlednice náměstí
Na místě sochy později vyrostla benzínová pumpa:
pohlednice náměstí

Zde náměstí již s novou školní budovou:
pohlednice náměstí
Cesta, stromy, volný prostor…
pohlednice náměstí
S novou školní budovou, pohled od Riegerovy ulice, mostek přes Výmolu s lehkým zábradlím:
pohlednice náměstí
Místo zaparkovaných aut ještě domácí zvířata…
pohlednice náměstí

Před dnešní restaurací „Na dobrém místě“ benzínová pumpa:
pohlednice náměstí

Jak prostor před novou školní budovou měnila vegetace:
pohlednice náměstí

pohlednice náměstí

Náměstí plné motorek a aut a zpevněná plocha před dnešní drogerií:
pohlednice náměstí

Náměstí? Náves s benzínovou pumpou by lépe doplnil rybníček nebo kašna.
pohlednice náměstí

Dvakrát pohled do Husovy ulice:
pohlednice náměstí
pohlednice náměstí

Stromořadí se na náměstí asi nevrátí:
pohlednice náměstí

Za sadovou úpravou stále ještě stojí hotel:
pohlednice náměstí

Detaily pochází z dobových pohlednic ze sbírky p. Miloslava Klicpery, kterému tímto děkujeme!

Written by