Stezka ke starému lomu

Budoucí stezka k bývalému lomu bude začínat v křížení ulic Polská a Slezská, poté pokračuje po prosekaném okraji pole na hraně srázu nad Horním Úvalským rybníkem a pak prudce dolů vpravo do kouzelné nivy Škvoreckého potoka….

Stezka se dole po cestičce proti proudu potoka stáčí vlevo přímo k lomu – hlavnímu cíli stezky. Tento týden je stezka schůdná po základním prosekání. Nadšenci ze spolku Otevřené Úvaly totiž minulou sobotu uskutečnili první brigádu pro obnovení stezky z Nových Slovan dolů na břeh Škvoreckého potoka ke starému lomu, kterému se dříve říkalo také „Škvorajda“. Další práce budou pokračovat tuto sobotu.
Organizátorka akce Mirka Borecká nám prozradí, jak se taková akce připravuje.

Foto: Sestup do údolí z pole Nových Slovan /zdroj Otevřené Úvaly/
nad Horním Úvalským rybníkem

Kdo přišel s nápadem udělat na tomto místě stezku?
S myšlenkou obnovit tuto stezku přišla skupina lidí z Nových Slovan, kteří propadli geocachingu a pátrání po jedné z „keší“ je zavedlo až sem. Když jsem pak rozhodila sítě, ozývala se řada pamětníků, kteří na „Škvorajdu“ vzpomínali, jak se tam chodilo na výlety, péct buřty… Už proto sem chceme umístit informační tabule, které lidem něco prozradí o dávnější i bližší minulosti tohoto místa. Pracujeme na nich společně s Petrem Urbanem a Honzou Psotou. Generálním poradcem pro přírodu a krajinu je Ing. Vladislav Valenta. O pomoc jsem požádala také úvalského geologa pana RNDr. Jaroslava Nováka.

Foto: Neudržovaný les před prořezávkou stezky /zdroj Otevřené Úvaly/
nad Horním Úvalským rybníkem

Foto: Lom před kácením náletových dřevin /zdroj Otevřené Úvaly/
nad Horním Úvalským rybníkem

Co je potřeba k realizaci takového nápadu?
K realizaci nápadu je v první řadě potřeba souhlas majitele pozemku. V tomto případě to bylo poměrně jednoduché, protože veškeré pozemky kolem lomu patří jedinému vlastníkovi – společnosti Palmer Capital, která realizuje v současné době výstavbu na Hostíně. Vlastníkovi se záměr obnovení stezky líbil a podpořil ho.
Pak už následují jednotlivé etapy projektu:
1/ zprůchodnění stezky (což se právě děje),
2/ tvorba infotabulí,
3/ značení + osazení tabulí a mobiliáře.
Naše stezka je krátká a spíše taková lokální, ale určitě mě i tak čeká ještě jednání s Klubem českých turistů, jestli by ji nechtěli zapojit do systému svých naučných stezek. V takovém případě by dostala i oficiální značení. Největší položkou v tomto nízkonákladovém projektu budou infotabule a nějaké ty lavičky v lomu, počítáme s náklady do 30 000,- Kč.

Ústí Škvoreckého potoka do Horního Úvalského rybníka s pohledem na stranu, kde bude stezka /prosinec 2014/
nad Horním Úvalským rybníkem

Pokud by chtěl někdo ještě pomoci, jak se může zapojit?
Pokud se budou chtít lidé zapojit do zvelebení svého okolí, mohou přijít na brigádu v sobotu 14. 11. 2015. Sraz je na Nových Slovanech na rohu Polské a Slezské v 9.00 a budeme pokračovat v čištění lomu (konec brigády se předpokládá ve 12.00). Veškeré informace a aktuality k brigádě najdou na webu Otevřených Úval.
a na našem facebooku.
Další, v pořadí třetí, brigáda proběhne ještě na jaře, kdy se bude osazovat mobiliář. Pak je ještě druhá možnost, jak pomoci, a to posílat prostřednictvím facebooku nebo e-mailu našeho sdružení naskenované fotografie lomu od pamětníků nebo i další informace o lomu, prostě vše, co by se dalo využít na informačních tabulích.

Malebná zákoutí /prosinec 2014/
nad Horním Úvalským rybníkem
nad Horním Úvalským rybníkem

Po překonání silnice na Škvorec lze přes pole dojít ke sv. Donátovi
nad Horním Úvalským rybníkem

Kdy počítáš, že bude stezka „otevřena“?
S otevřením počítáme na jaře příštího roku, pokud nenastane nic nepředvídaného, tak v dubnu nebo květnu 2016.

Máte v zásobě inspiraci na další pokračování?
Pokud máš na mysli přímé pokračování stezky, tak ta má návaznost dvojí: na Škvoreckou silnici a přes ni do aleje k Donátovi, kterou vede červená turistická značka, nebo potom po okraji pole zpět na Slovany. Vlastník s vytvořením takové cesty souhlasí, zbývá se dohodnout s nájemcem, aby metr a půl při okraji pole nechal nezoraný.
Pokud máš na mysli pokračování zvelebování okolí obecně, pak aktuálně doplníme ještě jednu lavičku k Fabráku, na kterou jsme vybrali peníze na adventních trzích, chystáme se na dokončení přístupu z Radlické čtvrti k naučné stezce v Králičině (oprava dvou mostků přes bezejmenný potok) na jaře příštího roku a ve výhledu začneme sbírat síly na dosadby stromů v aleji u Donáta.

Děkuji a těším se na další pěkné místo pro procházky přírodou.
/Red. poznámka: druhá brigáda na čištění lesa (lehčí práce) bude probíhat v sobotu 14. 11. 2015./

 

Written by