Utajená Rada otevřeného města

Opět se přetřásá otevřenost řízení města Radou. Pravidelné informování o čem Rada města jednala nepodpořili Otevřené Úvaly.
Naopak poklony za vyjednávací schopnosti se dostalo starostovi /Otevřené Úvaly/ od opozičních PRO Úval.

Omluvenou účast z jednání zastupitelstva 21.3. 2019 měl starosta města Úvaly Petr Borecký /Otevřené Úvaly/ a celé jednání tak bylo velmi netypické. Režii měl pod palcem Alexis Kimbembe /ODS/. Na své si přijdou příznivci ODS, PRO Úval i Otevřených Úval… stojí za to si připomenout zajímavé momenty z řízení našeho města.

Knihovna a hasiči s novým vedením
Celé jednání vedl místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/. Na úvod uvedl do funkce nového velitele hasičů pana Rytinu, který navazuje na práci svého otce, kterému patří velké poděkování. Obdobně s poděkováním proběhla výměna na pozici vedoucí městské knihovny, kde paní Ivu Krňanskou vystřídala paní Kateřina Werkman.

Finanční výbor prezentoval malou domů Komerční banky
Hlasování o úvěru a financích bylo vedením města staženo z jednání. Připomínky finančního výboru k tomuto tématu tak byly v tuto chvíli zbytečné.
Kontrolní zpráva o kontokorentu města v minulých letech je víc znepokojivá. Přestože na mnoha bankovních účtech (zadluženého) města byly finanční prostředky, tak na jiném bankovním účtu (také) u Komerční banky byl sjednán kontokorent s úrokovou sazbou 11,99 %. Když na jednom účtu peníze městu zrovna na platby chyběly, tak Komerční banka (přestože na jiných účtech města Úvaly peníze byly) půjčovala městu obvykle na jeden den hodně draze než se dorovnal zůstatek. V roce 2014 si tak Komerční banka přišla lehce na úrocích k 20.404 Kč a o rok později k 10.736 Kč. Zajímavé je, že vedoucí ekonomického odboru města Úvaly paní Hájková se ke kontrolnímu zjištění odmítla vyjádřit. Na zastupitelstvu pak na doporučení lepšího finančního řízení mj. prohlásila, že „…nesleduje všechny platby“. V současnosti kontokorent není městem používán.

Spolky chtějí víc peněz
Požadavky spolků na financování a dotace byly dvojnásobné, než jsou možnosti města. Zkrácení dotace Sokola o 80 tis. Kč bylo prý vyrovnáno jinou dotací na opravu brány.

Infrastruktura darovaná za trest
V průběhu diskuze vyhrazené občanům se velmi živě probírala výstavba domů u Horoušánek (firma Nanette). Podle diskuze se opakuje teoretické stavební papírování s odlišnou realitou. Například na místě s nepropustnou půdou mají investoři řešit likvidaci dešťové vody zasakováním. Paní Kameníková očekává problémy s kvalitou komunikací díky spodní vodě a podloží. Bylo zmíněno, že získání infrastruktury nemusí být pro město přínosem. Přebírání infrastruktury problematické kvality v minulosti totiž znamenalo další milionové investice na opravy.
Velká debata se vedla na téma opakovaných kamerových zkoušek kanalizace, která není vybudována tak, aby mohla být předána ke kolaudaci. Město si zaplatilo vlastní kamerové zkoušky, protože nevěří předaným výsledkům.

Parkování u nádraží
Poklony za vyjednávací schopnosti se dostalo nepřítomnému starostovi od Jaromíra Gloce, když prosazoval další jednání pro snížení ceny za zbytek pozemku na nádraží, které SŽDC nabídlo městu za 5,8 mil Kč bez DPH a daně pro parkování u nádraží SŽDC pro zákazníky železnice. Místostarosta pan Polák opakovaně vyslovil obavu, že pokud zbytek pozemku nekoupí město, může zde vyrůst cokoli. Návrh několikamilionové nabídky SŽDC byl odsunutý na další zastupitelstvo s tím, že má starosta vyjednat snížení přemrštěné ceny.

Velkou část místa pro parkování před nádražím již v minulosti spolkla stavba továrny se směnným provozem. Munot-FormTec, s.r.o. s německým kapitálem v centru města Úvaly s 50% státní dotací postavil továrnu na modelová zařízení pro formy na odlitky součástek strojů a zařízení.
více … Továrna na nádraží

Město dosud Českým drahám platí za používání zmíněného pozemku (pro neorganizované parkování) nájemné 66 tis. Kč ročně.

Plánované kácení a neplánovaný kůrovec po telefonu
Perličkou jednání byla telefonická konference k tématu kácení a kůrovcové kalamity. Kácení v lesíku na Pražské (vlevo při vjezdu do Úval, před starou školkou) bylo horkým tématem mezi překvapenými obyvateli.
Paní Stojecová je pracovnice úřadu, které se nedá pozitivní vztah ke stromům upřít. Telefonicky trpělivě vysvětlovala situaci a omlouvala se, že informace o kácení nebyly včas mezi lidmi. Kácení  bylo plánované podle lesního plánu tohoto porostu a netýkalo se jen stromů napadených kůrovcem. Ještě před plánovanou schůzkou na místě zbylých pařezů jsme se tak mohli dozvědět, že se podle lesního plánu do roku 2021 neplánuje v městských lesích další kácení.

Noční klid až od svítání
Schvalování zpoplatnění záboru veřejného prostranství se odložilo, protože se nevědělo kolik zabírají zahrádky restaurací na náměstí. Sousedsky vtipně probíhala debata zastupitelů k nočnímu klidu a jednotlivých akcí. Noční klid tak mohl začínat místo v 1:00 až v 5:00 ráno.

Bez problémů proběhlo schválení retrospektivně psané kroniky za rok 1992, kterou zpracovala Alena Janurová.

Otevřené město, utajená Rada
Závažnější otázku otevřela Zdenka Havránková /PRO Úvaly/. Do prosince 2016 starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva.
Jak vypadá situace v době tohoto jednání zastupitelstva?
21.3. 2019 jednání zastupitelstva
12. 3. 2019 proběhla (podle ústní informace na jednání) poslední rada města (na web vloženo následně 1.4.2019)
11. 3. 2019 je datum přidání posledního zápisu z Rady města, která se konala 12. 2. 2019
Tzn. nikdo dosud neví, o čem jednala rada města 9 dní před zastupitelstvem. Aktuální informace jsou 5 týdnů staré.

Pan Polák na zastupitelstvu tvrdil, že jsou informace všechny dostupné na facebooku města i na webu MěÚ (tam upozornění na jednání Rady nebo o výsledku jednání Rady dosud nebyly pravidelně zveřejňovány). Paní Havránková upozornila, že podle jednacího řádu je nutné zastupitele informovat a tak se poslední tři roky neděje.
Alespoň ústní podání přehledu starostou o jednání Rady města podpořili všichni přítomní kromě zastupitelů za Otevřené Úvaly, kteří se zdrželi hlasování.

V podstatě se tak opakovala situace z prosince 2018. Na podnět občana na zastupitelstvu 13.12.2018, že nejsou k dispozici zápisy z Rady a komisí (ty jsou přílohou zápisů z Rady), reagovala tajemnice úřadu paní Tesařová a přislíbila o vystavování zápisů informovat na internetu v aktualitách. Občanům nejsou známy termíny jednání Rady a tak mohou dosud jen číhat na webu a čekat kdy se objeví s několikatýdenní prodlevou zápis na webových stránkách. Obdobně jsou na tom nekoaliční zastupitelé.
Kromě ocenění města za otevřenost se dosud nic na tomto přístupu nezměnilo.

A paní Havránková stála i za přáním vypracování přehledu akcí města za rok 2018 a zveřejnění v Životě Úval. Přehled zpracuje místostarosta Josef Polák /Otevřené Úvaly/.

Chybějící hlasy starosty a Petry Fuxové /oba Otevřené Úvaly/, které chyběly koalici proti zbytku zastupitelů ve volbami nastaveném těsném poměru 8:7 byly na březnovém jednání zastupitelů znát.

Pro další body jednání zastupitelů si poslechněte záznam jednání, které online sledovalo přes 100 lidí. V době psaní tohoto příspěvku měl záznam celkem 181 shlédnutí… www.youtube.com

 

Written by