Bubák a Maják doprovodili Pepitu

V každé obci ten nezvyklý průvod způsobil úplné pozdvižení. Středem pozornosti byl velbloud a odvážní junáci – skauti, kteří jej pěšky vedli jako dar do pražské zoologické zahrady.

Těsně po válce, v červnu 1945 parta skautů objevila v lese u Golčova Jeníkova zatoulaného, volně se pasoucího velblouda. Mladí kluci velblouda ulovili lasem a rozhodli se mu pomoci. Telegraficky kontaktovali pražskou ZOO, která o něj samozřejmě projevila zájem. Drahou a zdlouhavou přepravu vlakem zavrhli, benzin pro převoz nebyl, tak se rozhodli zorganizovat pěší pouť. Na cestě do Prahy si velblouda předávali skupiny skautů. Na 99 kilometrech putování přes Čáslav, Kutnou Horu a Kolín došlo také na skauty v Úvalech. Předávky probíhaly s krátkou instruktáží, dva velblouda povedou a jeden si vyleze nahoru mezi hrby zvířete, zavzpomínal i úvalský skaut Vladimír Kolomý. „Nejdůležitější bylo ponaučení, kluci, velbloudice se nesmí dostat k vysoké zdi. Otírá se o ni svými boky, drbe se, to by vám mohlo nohy pěkně sedřít.“ Další předání na Žižkově nevyšlo a tak si úvalští skauti pěší výlet protáhli až do pražské Troji. Ze slavnostního předání se vrátili do Úval s těžko uvěřitelnou omluvenkou do školy. Doprovod z Úval dělal mj. skaut Vladimír Kolomý (Maják), Roman Bubák (Bubi), Zdeněk Kučera,….

FOTO: V kroužku skautů Roman Bubák, a Zdeněk Kučera

Během putování s velbloudicí došlo na netradiční zážitky i nebezpečné poválečné situace. Volnou formou určenou nejen dětem jsou zážitky z putování vyprávěny v knize „Pepito (ne)plivej!“.

Svět je slzavý údolí,
kde roste bodláčí,
s karavanou velbloudí,
je vše jinačí,
velbloud spase bodláčí,
i když se nebe zamračí.

Kniha Pepito (ne)plivej!, autor Miloš Doležal, 2019
K dostání stále např. na megaknihy.cz

Autor knihy Miloš Doležal tento příběh pečlivě zdokumentoval, dohledal fotografie z archívů, tehdejších novin, skautských kronik a z vyprávění pamětníků. Neobyčejné téma ho natolik uchvátilo, že kromě několika článků vznikla ilustrovaná kniha, rozhlasový dokument „Cirkus na faře“ a divadelní hra pro Dismanův rozhlasový dětský soubor.

Foto: ilustrace z knihy Pepito (ne)plivej!

Použité a další zdroje:

FOTO: předávání velbloudice

Written by