O úvalském okolí – 5. díl

Než opustíme hodovské údolí, vydáme se ještě na kratičkou procházku podél pravého ramene potoka směrem k bývalému mlýnu tlustovouskému.

O úvalském okolí – 2. díl

V úvodní kapitole tohoto vyprávění jsme si s mírným přispěním tiskařského šotka trochu porozprávěli o tzv. starých zlatých časech a nyní je již třeba věnovat se úkolu, který je obsažen v titulku.

Mlejn panský hořejší

„Mlejn panský hořejší“ byl jedním ze tří mlýnů v Úvalech. Mlýn byl zásobován vodou z dnes již neexistujícího hořejšího rybníka umělým náhonem.

Hodov, mlýn a Pilský rybník

Do Hodova, severní části Úval, se dostaneme po silnici na Jirny a vpravo k Výmole kolem firmy Essa Czech nebo z centra města pěšinkou podél Výmoly, koupaliště,…

Město kupuje horní mlýn

Horní mlýn Úvaly

„Mlejn panský hořejší“ byl jedním ze tří mlýnů v Úvalech. Jeho využití se patrně nejvíce dotklo vybudování rybníku Fabrák pro účely cukrovaru a zrušení horního rybníka nad mlýnem. Rozsahem polností patřících k mlýnu s č.p. 12 je jasné, že šlo vždy o významnou hospodářskou usedlost. Po zrušení cukrovaru stejným majitelem byl mlýn prodán. Mletí bylo ukončeno v roce 1941…