O úvalském okolí – 3. díl

Dokončení historie koupališť

V mezidobích, kdy tu žádného koupaliště nebylo, měla úvalská mládež k dispozici spolu s husami a kachnami jen potok a bahnité rybníky včetně hlubšího Fabráku, kde, jak víme, během let několik mladých lidí utonulo. Kdo mohl, jezdil na Cyrilov, do Toušeně, do Jevan i jinam. Ukázalo se, že zřízení dalšího, t. j. nynějšího koupaliště je nejvýš naléhavé.

Bylo pro ně vyhlédnuto místo na louce pod Holou Hostýni a obec se rozhodla postavit je vlastním nákladem. Byla stanovena pracovní povinnost pro občany, kdo nemohl pracovat, měl přispět penězi. Ve druhé polovině roku 1940 byla stavba s velkým elánem zahájena a v pracích bylo neúnavně pokračováno i příštího jara, a tak mohl být ještě v létě 1941 bazén naplněn a veřejně zpřístupněn. Další podrobnosti o stavbě koupaliště (i těch dřívějších) najde čtenář ve spise „Úvaly jindy a nyní na straně 171-2 a zejména pak v informativním článku z povolaného pera šifry B. v čísle Život Úval 11/1963. Je obecně známo, že nové koupaliště používá převážně studniční vody z vlastního zdroje, v případě nouze vypomůže i blízká studna a čerpadlo Masného průmyslu.

Je také známo, že údržba koupaliště a pomocného zařízení není laciná, a že na ni obec každoročně vynakládá značné částky. A konečně je snad známo i to, že v době mimosezónní bývá koupaliště terčem nemístného zájmu tzv. neodpovědných živlů, čímž rozumějme v tomto případě partičku mladých, příliš bujných chlapců, kteří z pouhé svévole nebo pro zábavu pomáhají ničit to, co pro ně pomohli postavit možná právě jejich otcové či dědové.

je výše zmíněném článku se mj .uvádí, že projekt koupaliště vypracoval inženýr Vladimír Chmelík (z Prahy-Žižkova). To by svého času uznávaný vodohospodářský odborník, který v letech 1927-8 u Nových Jiren prováděl zkušební vrty na zjištění zdroje pitné vody pro náš příští vodovod. Tyto práce nebyly provedeny nadarmo, jak by se mohl někdo domnívat. Zjištěné vodní prameny zásobují dnes aspoň náš závod masného průmyslu.

Avšak problém pitné vody stává se pro Úvaly občas velmi a velmi aktuální, a budiž proto dovoleno ocitovat zde slova inž. Chmelíka („Úvaly jindy  nyní“ str. 330): Úvaly rostou a jednou z naléhavých otázek komunálních jest zřízení vodovodu. Dnešní zásobování vodou jest nedostatečné. Studně mají většinou málo vody a špatné jakosti. Zastavěním obce se nebezpečí stále zvětšuje. Voda ve studních bude zkažena povrchními vodami a splaškami, neboť obec nemá dosud soustavné kanalizace. Přípravné práce pro zřízení vodovodu jsou hotovy.“ (Konec citátu).

I když víme, že tato úvaha byla diktována víceméně také podnikatelskými zájmy, přece jen je třeba konstatovat i to, že mezitím u nás přibylo na pět set dalších studní, neboť citát je starý 40 roků.

Jaroslav Rajnyš, 1969, publikováno v Životě Úval

-> pokračování

 

Seriál článků „o úvalském okolí“:

 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 1. díl
  Na přelomu století
  Konec starých Ouval v roce 1918 nebo 1921?
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 2. díl
  Vybudování koupaliště v r. 1894
  1927 – Druhé koupaliště
  Horní mlýnský rybník
  1873 – Fabrák, Kalák, Kaberna
  Horní mlýn
  Zavezení Kaberny
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 3. díl
  Dokončení historie koupališť
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 4. díl
  Barvírna
  Střelnice Svazarmu
  Hodov
  Demolice Hodovského mlýna 1961
  Uvalum speciosum smrdutum
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 5. díl
  Pozůstatky Pilského rybníka
  Jeskyňka
  Mrchoviště
  Na ztraceném korci
  Vykácené duby na Holé Hostyni 1864
  Ztracený místní obecní archív z roku 1929
  Regionální tisk
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 6. díl
  Úvalský háj
  Obecní pastouška
  První část úvalského háje – Císařský sad
  1886 vysázení lip na Ouvalák
  1892 postaven dřevěný pavilon
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 7. díl
  Na Paviloně
  Masarykův Háj a Háj legionářů
  Zbourání chalupy Pod Vinicí v r. 1969
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 8. díl
  První družstevní dům
  Trampské chaty v Králičině
  Třetí kolej a přeložka
  V setých
  Zbořen Stříbrňák
  7 domů ročně, žlutá čísla pro chaty
  U široké louky
  Nouzové stavby Pod Slovany na místě cihelny
  Velké sucho 1947 a rybník Lhoták z roku 1949
  Kruhová cihelna V Rohožni
  Třetí úvalská cihelna
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 9. díl
  Cukrovar a fabrák
  Horní mlýn
  Devět kanálů
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 10. díl
  Dvůr Hostín
  Hrušeň z vojenských map
  Hostína a podzemní chodba
  Arnošt z Pardubic
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 11. díl
  Zrušena panská dominia
  Lom na Hrobce
  Studánka
  Pohled z Vinice
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 12. díl
  SK Ouvaly a Pařezina
  Stavba Sokolovny, skautské klubovny, házená
  Rozkol sociálně demokratické strany, dvě kina a konec D.T.J. ROVNOST
  Sportovní klub SLOVAN a hřiště Na Slovanech
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 13. díl
  Háj
  Osázení luk topolovými kulturami
  Zalesnění mlýnského údolí