Záplava Nové Slovany 2014

V červnu 2013 byly úvalští zastupitelé upozorněni na neutěšený stav obnaženého pole nad Novými Slovany. Po roce (v květnu 2014) došlo při přívalových deštích opakovaně k záplavě nových bytových domů. V povodňové knize města je jako hlavní důvod záplavy označeno ucpání košů kanalizačních vpustí mulčovací kůrou z okrasných záhonů kolem bytových domů.
Na fotografiích úvalských hasičů je patrné, jaké množství dešťové vody zaplavilo ulici U Hostína a jaké množství bahna sebou voda přinesla.

Až tato kritická situace byla impulsem pro zbudování provizorního výkopu pro zachycování dešťové vody na místě, kde v roce 2014 startuje výstavba I. fáze developerského projektu Hostín.

záplava Slovany 2013
záplava Slovany 2013
záplava Slovany 2013
záplava Slovany 2013
záplava Slovany 2013
záplava Slovany 2013
záplava Nové Slovany
záplava Nové Slovany
záplava Nové Slovany

záplava Hostín - příkop

Fotografie:
Hasiči Úvaly
M.Mahdal pro Život Úval 6/2014
redakční fotografie