Obnova starých cest a návrat stromů do krajiny

S myšlenkou na obnovu starých cest a výsadbou stromů v krajině se Petr Urban zabývá už léta. Stojí za ním například vznik přírodní památky Králičina a Povýmolí a také Alej úvalských dětí č.1.

Dubová alej
Snaha o propojení obcí starými cestami ho dovedla k novému projektu aleje. Rozhodující byl vstřícný přístup paní starostky a celého zastupitelstva obce Tuklaty. Velmi pomohlo město Úvaly, které se postará o letní zálivku, umožnilo inzerci a přislíbilo příspěvek na nákup stromů. S propagací významně pomohli manželé Kalovi.

Nyní jste ve fázi zajištění financí pro nákup a údržbu až 180 stromů. To není zrovna málo. Kdo může přispět?
Každý, kdo má zájem o návrat stromů do krajiny a obnovu starých cest, tedy soukromé osoby i firmy.

Rozhledna Vinice
Z náměstí se na rozhlednu dostanete již po 650 metrech a stoupáním jen asi 50 m. I tak vás nahoře čeká nádherný výhled z otevřeného ochozu ve výšce 21 metrů. Za dobrého počasí lze vidět Říp, Bezděz, Krkonoše, Ještěd, Ralsko, Žižkovský vysílač, vysílače u Českého Brodu, Přerovskou a Semickou húru,…

Rozhledna na Vinici v Úvalech se stala oblíbeným cílem procházek. Kam se novou alejí dostaneme?
Od rozhledny Alejí úvalských dětí  dojdeme na kraj lesa, dáme se vpravo lesem, až dojdeme na začátek právě vznikající nové aleje. Tato alej bude navazovat před obcí Tlustovousy u křížku na již vybudovanou cestu směrem k obci Tlustovousy a k obci Tuklaty. Dále po cca 200m po silnici směrem k obci Tlustovousy se napojí na cestu k Mariině studánce

Krásná Mariina studánka
Studánku postavil neznámý stavitel v roce 1834, v roce 1914 a 1966 byla opravena. Druhou opravu provedl podle pamětníků pan Josef Šnajdar z Tuklat. Studánku jsme pojmenovali „Mariina“ podle babičky majitele sousedního pole. Ta zahynula za německé okupace při transportu 1000 vězňů. Nikdo nepřežil.

Kdy dojde k realizaci a kdo se bude o alej starat?
K realizaci tohoto projektu dojde letos, koncem října 2021. O vysazené stromy se bude starat obec Tuklaty ve spolupráci s městem Úvaly.

Jak mohu svůj strom získat?
Příspěvek na jeden dub zimní vysoký asi 3 metry s podporou, chráněním proti okusu a včetně zavlažovací trubice je ve výši 2.500,- Kč. Když se rozhodnete přispět na strom do aleje, zavolejte  Petra Urbana na číslo 777 291 326, nebo Oldu Bakose na číslo 604 235 396.

Děkuji za odpovědi a vznik nové dubové aleje.


Foto: od Mariiny studánky příští rok dojdete obnovenou cestou až na rozhlednu na Vinici

Připravovaná alej v otázkách a odpovědích

Odkud kam se projdu?
Na konci Aleje úvalských dětí projdete lesem doprava, octnete se poblíž bývalého mlýna u Hodova. Poté se vydáte Mlýnskou alejí směrem k Tlustovousům, k Mariině studánce. Půjdete ve stopě staré cesty. Dnes je na jejím místě pole.

Jak bude alej dlouhá, jak bude vypadat?
Naším cílem je alej oboustranná, dlouhá 1200 metrů. Alternativou je jednostranná alej, osazená na jižní straně cesty. Bude ji lemovat minimálně 110 vysokokmenných dubů zimních, jsou původním druhem české krajiny. Alej možná (nejdříve v roce 2030) protne nová silnice. Budeme s tím počítat při osazení aleje.

Jak poznám svůj strom, kdy se pod ním budu moct projít?
Do konce tohoto roku. Svůj strom si vylosujete a případně označíte jmenovkou.

Co když mi můj strom uschne?
Za stromy přebírají garanci Tuklaty ve spolupráci s Úvaly, v případě úhynu stromu jej obnoví.

Čí jsou pozemky, na kterých můj strom bude?
Celá alej bude na jediném pozemku, který je vlastněný obcí Tuklaty, partnerem aleje.

Kdo akci organizuje a garantuje, kdo spravuje peníze?
Organizace se ujal Petr Urban, Olda Bakos a paní starostka Tuklat Monika Petrisková. Smlouvu uzavřete s Kulturním sdružením Tuklaty – Tlustovousy, z. s.. Obec Tuklaty vkládá do projektu údržbu cesty a celý pozemek. Proto nehrozí „stěhování aleje“. Město Úvaly je také partnerem, poskytuje prostor pro propagaci akce a po výsadbě aleje se bude o stromy starat spolu s obcí Tuklaty. Všem tímto děkujeme…

Jak velký je příspěvek na jeden strom, jak jej získám?
Stromy budou mít v době sázení asi 3 metry. Budou při zasazení opatřeny podporou a chráněním proti okusu. Příspěvek je 2.500,- Kč. Zavolejte Petra Urbana na číslo 777 291 326, nebo Oldu Bakose na číslo 604 235 396. Domluví se s vámi na podpisu darovací smlouvy.
Druhou možností je poslat 2.500,- Kč na účet číslo 152 788 917 / 0300, variabilní symbol 333. Do zprávy pro příjemce napište své telefonní číslo, ozveme se vám a domluvíme podpis smlouvy.

Written by