ODS a město Úvaly 2018 – 2022

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.
Za „Občanskou demokratickou stranu“ byl osloven kandidát na starostu Ing. Josef Martinovský.

Po připomínce, zda v termínu budou ODS zaslány odpovědi do předvolebního seriálu, kde na Uvaly.cz budou představeny postoje jednotlivých kandidátů na starostu města, přichází facebooková odpověď:

„Dobrý den, ano, email byl převzat a rozhodli jsme se na vaše otázky neodpovídat. S přáním pěkného dne, ODS Úvaly“

Otázky obdrželi kandidáti všech stran stejné, se stejnou dobou pro odpověď. Níže jsou uvedeny otázky, na které neznáme od ODS Úvaly odpověď.

S jakým hlavním sdělením jdete do letošních voleb? Jako kandidát na starostu Úval prosím uveďte, proč by vás měli voliči v Úvalech zvolit do zastupitelstva.
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Webové stránky … www.ods.cz/ms.uvaly
Facebookový profil … www.facebook.com/odsuvaly

Potřebuje město nový územní plán nebo jiné nové regulativy? Co se má v těchto dokumentech zásadního změnit?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Rozvoj města, podpora kultury a sportu,… vše stojí peníze. Jaký objem financí bude podle vašeho názoru k dispozici v letech 2018 – 2022? Jaké další navýšení v případě vítězství a řízení města použijete vy?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Několik let se mluví o rozrůstání či zastavení rozrůstání Úval. Katastr města je v podstatě naplněn zástavbou. Chybí zastavěnost po pravé straně silnice do Dobročovic, za hřbitovem pod Vinicí, nad koupalištěm k železnici, pole za Hodovem. Dá se předpokládat i výstavba na dosud spících pozemcích (parketárna, skládka za masnou, náměstí Svobody,…)? Mají obyvatelé počítat s tím, že i tyto plochy budou použity pro výstavbu?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Život Úval byl i v období 2014 – 2018 poznamenám cenzurou. Jakou představu máte o fungování Života Úval a informování obyvatel města? Je informování nyní dostatečné a jsou informace lehce dohledatelné? Co jako starosta změníte?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Je potřeba obyvatele více zapojit do řízení města? Došlo v období 2014 – 2018 ke zlepšení? Jste příznivcem například participativního rozpočtu a hlasování o rozvoji města?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Jak hodnotíte naplnění vlastního volebního programu pro období 2014 – 2018?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Co bylo a nebylo splněno z koaliční dohody pro roky 2014-2018 a proč?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

V roce 2014 jsem zastupitele oslovil s výzvou obsahující body pro zvýšení transparentnosti řízení města. Pokud získáte většinu a křeslo starosty, která opatření předchozího starosty budete rušit, a která naopak ještě vylepšovat?
(videozáznamy VZZM, rozpočet do detailu výdajů na webu, zveřejňování faktur, závazky a všechny smlouvy města dostupné na webu, veřejné připomínkování projektů města, plán investic a projektů města) http://www.uvaly.cz/vyzva
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Kromě komunálních voleb mají obyvatelé možnost zvolit si i svého Senátora. Jakého kandidáta doporučujete a jaké jsou jeho přednosti?
… ODS Úvaly nechává bez odpovědi

Written by