VÝZVA – Návrh k projednání zastupitelstvem města

Městský úřad Úvaly Pražská 276 25082 Úvaly věc: návrh k projednání zastupitelstvem města Dobrý den, prosím vás o zařazení následujících bodů na příští jednání zastupitelstva (27. 11. 2014). Předpokládám, že proběhne hlasování po jednotlivých tématech zvlášť, proto jsem rozdělil podnět do jednotlivých bodů. 

Rozklikávací rozpočet města, faktury – 2. a 3. bod VÝZVY

Zastupitelé budou zanedlouho rozhodovat o realizaci sedmi bodů VÝZVY. V předcházejícím příspěvku byl rozebrán první bod VÝZVY – video záznam a zápisy z jednání. V tomto článku rozebereme problematiku asi nejsložitější a nejnáročnější z hlediska realizace, ale taky nejdůležitější, protože jde o peníze.