Úvalské čtvrti

Místní názvy se objevují od jakživa pro pole, meze, dílce lesa, terénní nerovnosti, … Úvaly lze podle nejstarších map rozdělit na několik čtvrtí: Hodov, Nad Okrajkem, Výpustek, Homolka, V Šancích, Slovany, Hostín… Oddělováním a zastavováním vznikaly další a další názvy, z dnešního pohledu zřejmě spíše z developerské potřeby.

Nepoučitelné Úvaly zachránila s.r.o. z bytovky

Finanční situace Úval dlouhodobě není dobrá podobně jako infrastruktura města. Rozpočtu města v minulosti pomáhal prodej majetku Úval a získané příjmy byly obratem investovány. Přiznejme si, že leckdy utraceny i za hříchy z minulosti. Poslední velký prodej pozemků města z roku 2014 v sobě zahrnuje prodej majetku, příchod developera a možná i nový problém. Poučili jsme se z historie?

Tsunami v Úvalech

V odpovědi na webu MěÚ u příspěvku týkající se zájmu o individuální výstavbu školky v úvalské čtvrti u Horoušánek 10. 8. 2015 starosta mj. o lokalitě napsal, že „…naposledy přišla přívalová vlna o výši 1 m loni v srpnu…“ … a zpráva spustila u Horoušánek tsunami…

Nový obchoďák na Velikonoce

/článek doplněn 4. 7. 2015 o komentář starosty města/ Nedávno jsme psali článek o stavu supermarketů a obchodů v Úvalech. Mnozí možná zajásali, že zájem postavit druhý obchoďák má Palmer Capital na centrálním místě sídliště Hostín. Ale možná bude o 100 metrů vedle a dříve ještě jeden obchoďák…

Další miliardový projekt developera v Úvalech

Do Úval směřuje další developer a opět s několikamiliardovou investicí. Tentokrát má jít o luxusní bydlení v lesní čtvrti. Hekticky se rozrůstající šestitisícové město Úvaly má již nyní výstavbu v územním plánu schválenou tak, že se rozroste na 13 tisíc obyvatel. Obyvatelé Úval ale nejsou s důsledky působení developerů ve městě vůbec spokojení. Zda výstavba v Úvalech pohltí dalších 1 200 000 m2 zelené plochy se nyní jedná…

Záplava Nové Slovany 2014

V červnu 2013 byly úvalští zastupitelé upozorněni na neutěšený stav obnaženého pole nad Novými Slovany. Po roce (v květnu 2014) došlo při přívalových deštích opakovaně k záplavě nových bytových domů. V povodňové knize města je jako hlavní důvod záplavy označeno ucpání košů kanalizačních vpustí mulčovací kůrou z okrasných záhonů kolem bytových domů.