Přinese růst počtu obyvatel Úval zvýšení příjmů města?

Poslanci dostali chuť změnit rozpočtové určení daní. Rozpočet Úval je tradičně na doraz. Co změna přerozdělení daní obcím přinese Úvalům?

V tomto týdnu poslanci čarovali s rozdělováním daní. Od roku 2017 se mění pravidla, na základě kterých obce a města dostávají peníze ze státního rozpočtu. 5446 obcí si prý polepší a 707 obcí si prý pohorší. A zároveň je sdělováno, že úprava šitá horkou jehlou se prý v průběhu roku 2016 ještě jednou změní. Jak? To se zatím neví.

PC035765
Výše investic města je samozřejmě závislá na příjmech města po odečtení režijních nákladů. Podobně jako výše lezecké stěny před restaurací Homolka odráží výši investice a dotací.

Město Úvaly již při změně pravidel přerozdělování daní obcí v minulosti postiženo bylo. S plánovanou bytovou výstavbou si slibovalo s růstem počtu obyvatel i růst příjmů. Než výstavba proběhla, došlo ke změně, a příjmy města se na uvažovanou úroveň nedostaly.
Na stejném principu je založen plán rozvoje města v lokalitě Hostín (+3500 obyvatel). S růstem počtu obyvatel má město inkasovat vyšší příjmy v podobě přerozdělování peněz od státu. Navíc dostalo od investora „danajský dar“ – příspěvek na infrastrukturu města. Desítky milionů korun však již město utratilo, ale problémy s nedostatečnou infrastrukturou města se nerozplynuly. A rozvoj města se podle současného územního plánu má zastavit až na počtu 13 tis. obyvatel. Přitom jen v případě Hostína město čeká velký problém s kanalizací a kapacitou ČOV.

Do roku 2014 byla podle do té doby vládnoucí ODS výše vnitřního zadlužení města Úvaly (chybějící infrastruktura) snížena investicemi ve výši 688,8 mil. Kč (2010-2014) z 1500 mil. Kč na 688,8 mil. Kč.

Rozpočet města je každoročně závislý na čerpání dotací na investiční akce s použitím zdrojů města z prodeje majetku. Kromě lesů městu v současnosti moc pozemků k prodeji nezbývá.

Na mapě z evidence Katastru nemovitostí jsou vyznačeny pozemky města. K prodeji se v budoucnu nabízí pozemky pod Radlickou čtvrtí „U obory“, zbytek areálu cukrovaru vedle Penny, pozemky pod rozhlednou Vinice a pozemky u Horoušánek. Také lze ještě zpeněžit lesy.
2015-pozemky-mesta

Ani se získáváním dotací to není jednoduché. Středočeský kraj zažil nedávno rebelii několika měst a obcí, které si stěžují, že z důvodu politického rozložení sil nedostávají poměrově tolik, co jiné obce s politickým zastoupením podobnému vedení Středočeského kraje (ČSSD). viz www.ceskenoviny.cz
Město Úvaly má již s krajem podepsanou smlouvu o realizaci „průtahu“ (hlavní silnice přes náměstí, kde byl transit přes desítkami let vyřešen stavbou obchvatu silnice I/12 Praha – Kolín). Většina výdajů na úpravu páteřní komunikace půjde z peněz kraje.

Dluhové financování města Úvaly je zabezpečeno nejlevnějším možným způsobem, totiž ze zdrojů Evropské banky pro investice a rozvoj. Tyto finance banka českým obcím a územním celkům poskytuje prostřednictvím tuzemských bank, které dohlížejí na plnění přísně nastavených kritérií. Úvaly úvěruje Komerční banka.
Finanční situace města je však stále napjatá. To nejlépe dokládá sedmistupňové ratingové hodnocení Czech Credit Bureau. Město Úvaly má ocenění předposledního stupně (poslední stupeň je na úrovni neschopnosti splácení závazků). Jak uvedla paní Kameníčková z Czech Credit Bureau „město na tom není dobře“. Hodnocení je prováděno vzájemným porovnáním finanční situace měst a obcí v ČR. Uvidíme, jaké hodnocení Úvaly získají za rok 2015.

Stupnice ratingu Czech Credit Bureau: A Bez rizika / B+ Téměř bez rizika / B Velmi nízké riziko / B – Nízké riziko / C+ Střední riziko / C Vyšší riziko / C – Vysoké riziko

Město Úvaly své úvěry splácí, zadlužení se snižuje a v roce 2015 se dokonce město pustilo do milionových nákupů dalších nemovitostí (na splátky) – horní mlýn pro potřeby Technických služeb, pozemek na Hostíně nad stavebninami pro sběrný dvůr a hlavně byl odstartován výkup pozemků pod komunikacemi. Tento letitý kostlivec ve skříni zděděný z dob prvních vln prvorepublikového realitního drancování Úval a další výstavby za socialismu bránil až do současnosti provedení rekonstrukce komunikací (zpevnění povrchu, dodělání sítí). Dotace lze totiž získat pouze na investice do majetku města. Teprve až současný starosta s podporou celého zastupitelstva výkupu pozemků pod komunikacemi věnuje velkou pozornost.

Budou i v budoucnosti investice Úval závislé na prodeji zbývajícího majetku města?
Pomohou Úvalům i v budoucnu mimořádné dotace?

Written by