Kam v květnu 2017

Kam v květnu 2017

Sportovní klání, kulturní akce, vzdělávací a osvětové besedy, pozvánky spolků, neorganizovaná setkání a výlety … /průběžně aktualizováno/ ... číst příspěvek »

ESSA Czech součástí holdingu PROMET

ESSA Czech součástí holdingu PROMET

Historické ohlédnutí za kontroverzní výstavbou továrny ESSA Czech jsme v minulém příspěvku končili informací o změně vlastníka. Španělský majitel řízení ... číst příspěvek »

Koalice uzavřená po volbách se v Úvalech rozpadla

Koalice uzavřená po volbách se v Úvalech rozpadla

Ve středu minulý týden 22. března 2017 ČSSD opustila vládnoucí koalici v Úvalech… ... číst příspěvek »

 

Po 170 letech bez výpravčího

Úvaly mají díky rekonstrukci nové nádraží a koleje, chybí však výpravčí…

Od 17. října 2016 je provoz v úseku Běchovice – Úvaly modernizovaném za více než 1 mld. Kč řízen ne místně, ale dálkově. Provoz řídí dispečeři z nového Centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence. Budovu dispečinku cestující míjí mezi stanicí Libeň a Masarykovo nádraží vpravo od kolejí za odbočkou na Holešovice.

železnice, dispečink Balabenka
FOTO: SZDC.cz
Více informací o dispečinku naleznete také na … www.silnice-zeleznice.cz

Modernizace Úvalům měla přinést základní standard pro cestování vlakem (mj. zřízení bezbariérového prvního nástupiště) a kultivaci celého prostoru a okolí nádraží. Trať je již také plně automatizovaná. Kdy se na technologicky připravené trati projedou první vlaky bez strojvedoucího však odpověď známá zatím není. Jde prý zatím spíše o úvahy.

nádraží Úvaly
FOTO: Poslední Vánoce na pracovišti výpravčího v Úvalech, 2015
nádraží Úvaly nádraží Úvaly

Původní úvahy ze začátku příprav modernizace o provozu lichých a sudých vlaků, které by míjely liché a sudé zastávky a zrychlili dojezd, jsou definitivně pryč. Nový jízdní řád naopak přinesl po dokončení modernizace prodloužení dojezdu do Prahy o 1 minutu /i na tak krásných 25 minut/. Jak již zjišťovali někteří cestující, důvodem prodloužení doby dojezdu je pohyb velkého počtu vlaků na pouze třech kolejích. /Více informací o dvounásobném nárůstu počtu cestujících ze Středních Čech na idnes.cz/

Úvaly, parkování kol
FOTO: Parkování kol zatím není v Úvalech ještě tak velký problém jako v jiných středočeských městech. Stání na kola chybí, ale blýská se již na lepší časy.

Manipulační plocha původně určená pro vykládání nákladních vagónů dnes opět slouží jako „divoké“ parkoviště. Město by mělo parkoviště nejraději již přestavěné. Manipulační plocha ve stanici Úvaly je však zatím v majetku Českých drah a je vyčleněna do budoucna pro převod na SŽDC.

nádraží Holešovice
FOTO: Návětrné nástupiště v Úvalech by si jistě zasloužilo i skleněnou zástěnu jako má nádraží v Holešovicích na fotografii.