Arnoštova

Ulice pojmenovaná podle prvního českého arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jde o nejkratší úvalskou ulici, která směřovala k místu, kde byl vpravo od železniční trati směrem na Kolín původně umístěn pomník Arnošta z Pardubic, než byl přemístěn na náměstí. Dnes přechod přes trať v tomto místě není možný a zbytek je soukromý pozemek.
Ulice je na území historicky označeném jako Hostín.

wikipedia.org

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::