Bendlova stezka

Ulice nebo spíše cesta pojmenovaná po skladateli Karlu Bendlovi. Bendl byl nejoblíbenějším českým skladatelem druhé poloviny 19. století.
Cesta vede zalesněným krajem města v místech, kde byly další stezky pojmenovány již v době jejich vzniku a zalesnění těchto míst. Na ni navazovala svahem Masarykova háje Škroupova stezka – později přejmenovaná na stezku Masarykovu. V kontextu se Škroupovou stezkou se jeví jako pravděpodobné, že Bendlova stezka je pojmenována podle hudebního skladatele Bendla. (Není známa osobnost p. Bendla vztahující se k Úvalům.)
wikipedia.org

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::