Cléo Úvaly

CLÉO = osvědčené kosmetické výrobky

Vznik výrobního areálu „továrny chemicko-kosmetických výrobků A. Janoušek, Praha X., továrna Úvaly“ spadá do období bouřlivého rozvoje Úval na začátku dvacátých let 20. století.

Kniha Úvaly v průběhu staletí uvádí: Rokem 1920 se datuje zprovoznění velkokapacitního skladu ropných produktů, vybudovaného pražskou firmou V. Holan v blízkosti železniční trati na severozápadním okraji města. V jeho bezprostředním sousedství vzápětí vyrostly čtyři další továrny, čímž byl položen základ jakési úvalské „průmyslové zóně“. Vesměs se jednalo o výrobní provozy firem, jejichž ústředí sídlilo v Praze. Pravděpodobně největšího významu dosáhla Kubínova továrna na umělé tuky a sladové výtažky „VEGA“, která se po rozšíření v roce 1925 stala jedním z nejmodernějších potravinářských podniků v Čechách. V letech 1921–1922 byla postavena sousední továrna na zpracování ropných produktů „Petrolea“, jejíž majitelkou byla pražská akciová společnost založená Františkem Uhlíkem. Nedaleko vyrostla továrna na zpracování dřeva, náležející pražskému podnikateli Antonínu Frešlovi, a kosmetická továrna „Cléo“, jejímž majitelem byl Otakar Janoušek.

V roce 1929 najdeme v seznamu majitelů nemovitostí Úval u domu č.p. 532 majitele Otakara Janouška s dovětkem „vlevo od dráhy před Klostermanovou ulicí, Cleo“.

Výstavba továrny bratří Janoušků v Úvalech znamenala rozšiřování výroby. Mělo jít o provoz na výrobu mýdel a dalších toaletních potřeb. O výrobcích Cléo toho známo příliš není. Znám je pouze obal na krém (vaseline) a kalendářík se zápisníkem, kde je na první stránce vyobrazena řada šesti výrobků včetně mýdla. /na obrázku je kalendářík z roku 1929, ze soukromé sbírky/

Firma však po několika letech zkrachovala. Ve svých pamětech konec existence Cléo komentuje pan Zeman: … pan Janoušek nechal postavit výrobnu a vilu k obývání a zařídil výrobu mýdel a jiných toaletních druhů. Firma zněla Cleo bratří Janouškové a výrobnu si postavili hned vedle „Petrolejky“. Tato firma dlouho však neexistovala, jeden z Janoušků měl velkou spotřebu, což mu továrna nemohla dát, tak zkrachovali.“

Areál s přilehlými pozemky zakoupila pro svůj rozvoj a rozšíření vlastní výroby pražská společnost Elektronspol. V roce 1940, kdy již byla továrna v majetku firmy Elektronspol se sem, podle několik let starých plánů Elektronspolu, sestěhovávala její výroba.


Cléo (vlevo nahoře) na uliční mapě města v roce 1929 z knihy Úvaly jindy a nyní

Po znárodnění areál továrny podle pana Zemana „…koupila Hefa, výrobna benzínových pump. V roce 1964 pak ČKD, že z toho bude šroubárna, a dnes je již plným vlastníkem ČKD Sokolovo…“ Jednalo se o pobočný závod ČKD Trakce, vyráběly se součásti do tramvají a elektrických lokomotiv.

V roce 2023 je vlastníkem domu na adrese Klánovická 532 firma Plastisoltransfer s.r.o.

Foto: Úvaly, budovy továrny CLEO v roce 1940, fotografie ze soukromého archivu následujících majitelů budov. Na střeše domu je ještě umístěn světelný reklamní poutač „Cleo“.