Hodov, mlýn a Pilský rybník

Do Hodova, severní části Úval, se dostaneme po silnici na Jirny a vpravo k Výmole kolem firmy Essa Czech nebo z centra města pěšinkou podél Výmoly, koupaliště,…

Na místě je dnes stále k vidění statek. Mlýn byste již hledali zbytečně. Ani „Hodovský rybník“, na kterým stál, již nenajdete. Stejně tak vzal čas spodní Pilský rybník. Ten byl pojmenovaný prý podle pily zpracovávající dřevo z lesa Vidrholce. Hodovský mlýn přestal plnit svoji úlohu již před druhou světovou válkou. V roce 1930 měl mlýn již instalovánu jednu francisovu turbínu (spád 4,2 m, výkon 11 HP).

Z mapy II. vojenského mapování (Františkovo mapování 1836 – 1852, Čechy, mapový list O_8_III) je zřejmé, že Hodovský rybník v Hodově byl tehdy největším rybníkem na území dnešních Úval.

mapa Hodov, Úvaly

FOTO: vlevo statek, vpravo mlýn u splavu:
Hodov

Hodovský mlýn koncem 19. století. Do dnešních dob po mlýnu nic nezbylo.

Hodov

Hodovský rybník, splav je na místě i dnes, voda přes něj ale neteče
Hodov

Stejný záběr, kde je vidět i budova mlýna
Hodov

Budova kovárny
Hodov

Hodov byl zmíněn již roku 1241. Dům číslo 1 byl Jagerhaus, č.p. 2 dvůr a ovčín a č.p. 3 mlýn. Mlýn nakonec skončil v rozvalinách v 60. letech 20. století za socialistického hospodaření na statku. Rybník a údolí kolem posloužilo jako skládka komunálního odpadu pro Úvaly.

Louky (pole) mezi statkem a mlýnem dnes..
Hodov

Svého času v těchto místech jediná lávka, kterou se dala překonat Výmola u Hodova. Kdo ji hledal, našel lávku přes Výmolu do svahu na pole směrem k Vinici a rozhledně na druhé straně pole.
Hodov

Hodov dnes – Voda dnes teče přes náhon mimo splav. Zato mostek s děravou mostovkou je jako past na neopatrné…
Úvaly Hodov

FOTO: Stále ohromující šíře splavu
Hodov

Dobové fotografie použity z knih Úvaly v průběhu staletíÚvaly jindy a nyní.