Husova

Ulice je pojmenována podle reformátora Jana Husa.  Jde o pokračování páteřní ulice města – Pražské, od závor k náměstí.
Jan Hus (kolem roku 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory Luthera, Bezu, Kalvína a Zwingliho. Byl za pravdu v Kostnici upálen.
wikipedia.org
Ulice byla v minulosti neoficiálně (např. na pohlednicích) uváděna jako Nádražní nebo Nádražní třída.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::