Hvězdova

Ulice je pojmenovaná podle husitského vojevůdce Jana Hvězdy.
Jan Hvězda z Vícemilic, zemřel asi v říjnu 1425, byl český husitský vojevůdce, stoupenec Jana Žižky, hejtman táborský a pražský.
wikipedia.org
Ulice se měla jmenovat „Mezi cihelnami“. Návrh letopisecké komise odkazoval na staletou výrobu cihel v Úvalech. V těsném sousedství tohoto místa se východně, západně a severně naházely tři cihelny. Na návrh developera, který chtěl pro prodej domů líbivější název, rada města přijala název Hvězdova.
Ulice v nové zástavbě v Radlické čtvrti. Jména ulic v Radlické čtvrti se vztahují k husitství a reformaci. Ulice je na území historicky označeném jako V Rohožni.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::