Máchova

Ulice pojmenovaná podle českého básníka Karla Hynka Máchy.
Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha-Malá Strana  – 6. listopadu 1836 Litoměřice) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se dílem, jemuž dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836), která je jednou z nejvydávanějších českých knih.
wikipedia.org
Ulice v části Pařezina. Ulice je na území historicky označeném jako Vejpustek.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::