Prokůpkův mlýn

Dolní mlýn, také zvaný Sýkorův, ale v Úvalech dnes známý více jako Prokůpkův mlýn, najdete v samém centru města pár kroků od železničního nádraží…

 

Dolní mlýn u Mlýnského rybníka již roku 1783
První zmínka o mlýnu je již v Josefínském katastru z r. 1783. „Mlýn dolejší panský“ měl tehdy nájemce, po Janu Formánkovi jsou ještě zaznamenány Kateřina Těšitelová, Václav Kedlík a František Těšitel.
V roce 1882 je jako majitel uváděn Karel Sýkora.

Ničivá povodeň 1884 a změna majitele
V roce 1884 postihla Úvaly největší doložená povodeň. Voda tehdy přetékala po celé délce hráz v mocnosti 70 cm. Další ničivé povodně následovaly velmi brzo po sobě. V roce 1883 povodeň zpustošila všechny tři mlýny v Úvalech a zničila jim splavy. Další povodeň poškodila všechny tři mlýny v roce  1889.  Velká voda poničila mlýn i mostek přes Výmolu se stavidlem jak dokazuje nápis s letopočtem 1. 10. 1889 na klenáku opraveného mostku. Opakované poškození majetku bylo pro mlynáře zcela určitě vyčerpávající a finančně velmi náročné.
(Největší povodeň v Čechách, která pobořila i Karlův most a zatopila velkou část Prahy, řádila po několika měsících deště v roce 1890. Záznamy z tohoto roku v Úvalech o povodni mlčí.)
V roce 1910 Dolejší mlýn koupil František Prokůpek. V majetku rodiny Prokůpků zůstal mlýn dodnes. (Prokůpek mlynář z Tlustovous a rodina mlynáře Prokůpka z Hodovského mlýna údajně nejsou přímí příbuzní Františka.)

„Sýkorův mlejn, Ouvaly 1902“ podle předlohy, malba na domě p. Vorlíčka
Na vyobrazení je mostek po povodni již opravený.

Sýkorův mlejn (Prokůpkův)

Dolní mlýn a Mlýnský rybník zřejmě krátce po povodni. Rybník je zanesený bahnem a zarostlý rákosím.
zdroj: archiv města Úvaly

Dolní mlýn v roce 1909
zdroj: archiv města Úvaly

Fotografie původního mlýna před přestavbou
zdroj: archiv města Úvaly

 

Mlynář, jak bývalo obvyklé, celý v bílém obleku…
Mlýnice s původním štítem. Obytné stavení zcela schované pod hrází.
zdroj: archiv města Úvaly

Přestavba podoby dolního mlýna v roce 1917
Po Františku Prokůpkovi převzal mlýn jeho syn Bohuslav Prokůpek, který nechal budovy přestavět do dnešní podoby. Autorem přestavby byl úvalský architekt Josef Jedon. Datum přestavby mlýna je uvedeno na omítce – r. 1917.

Dolní mlýn po přestavbě, kolorovaná pohlednice
Mlýnice s novým průčelím, obytné stavení v původní velikosti, kdy nad hráz vykukuje jen část střechy.

Mlýnský rybník

Mlýn na zřejmě nejstarším filmovém záběru, v předválečném období (začátek filmu z jednoho rodinného archivu)

Místo mlýnského kola od roku 1930 francisova turbína 
V roce 1930, kdy byl majitelem mlýna Bohuslav Prokůpek, bylo technické zařízení mlýna s vodním kolem nahrazeno francisovou turbínou a na rybníku zvýšena hladina pro zajištění dostatku vody (dvě francisovy turbíny, spád 2×6 m, výkon 19,8/6,9 HP).

Dolní mlýn ještě s náhonem na mlýnské kolo a Mlýnský rybník před jeho zvětšením. Obytná budova je již také přestavěna do dnešní podoby, kdy hlavní část je nad úrovní rybníka s vchodem z hráze s výhledem z oken na hladinu rybníka.
zdroj: archiv města Úvaly

Na výřezu fotografie je vidět vpravo od budovy náhon na mlýnské kolo
zdroj: archiv města Úvaly

Mlýnský rybník v roce 1931
zdroj: archiv města Úvaly

Znárodnění a zakonzervování
Po 2. světové válce převzal mlýn vnuk Františka Prokůpka Bohuslav, který mlýn provozoval do jeho znárodnění v roce 1960.
V letech 1963-1969 bylo mlýnské zařízení zakonzervováno a sloužilo jako rezerva pro mimořádné události.

Zvětšení Mlýnského rybníka v šedesátých letech
Při odbahnění rybníka v šedesátých letech byl vybagrován břeh dělící vedlejší nádrž od rybníka a rybník se zvětšil do dnešní velikosti. V roce 1969 byl mlýn převeden hospodářskou smlouvou na podnik Drobné zboží, Středočeský kraj. Bylo rozhodnuto o demolici technologických zařízení včetně obou turbín. Mlýn byl používán jako sklad.

Restituce 1991
V roce 1991 byl mlýn vrácen v restituci synu posledního mlynáře Bohuslavu Prokůpkovi ml. Povodeň v roce 2013, která způsobila vylomení stavidla, pomohla odbahnit rybník „Prokůpčák“, který byl již zanesen a v kritickém stavu.

Více o povodni v roce 2013 v samostatném příspěvku.
Povodeň Úvaly 2013

Dolejší mlýn v roce 2014
lavičky, mlýnský rybník