Štefánikova

Ulice je pojmenována podle jednoho ze zakladatelů československého státu Rastislava Štefánika. Ulice je mezi ulicí Wolkerovou a Hakenovou. Před pojmenováním ulice bylo místo zvané jako „Petřín“.
Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 Košiarinská – 4. 5. 1919 Vajnory) byl astronom, diplomat, slovenský spolupracovník T. G. Masaryka a E. Beneše v protirakouském zahraničním odboji, první československý ministr vojenství. V 50. letech 20. stol. se ulice jmenovala Nikose Belojannise (1915 až 1952) podle činitele řeckého dělnického a komunistického hnutí, bojovníka proti německým a italským okupantům a za řecké občanské války 1946 až 1949 politického komisaře Řecké demokratické armády. Jako člen ústředního výboru Komunistické strany Řecka byl v prosinci roku 1950 zatčen, v roce 1952 odsouzen k trestu smrti a popraven.
wikipedia.org

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::