Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvaly a Jiráskovy spisy

Výběr ze VII. ročníku časopisu „Pod Lipany“ (1928)

Alois Jirásek se v některých spisech zmiňuje též o Úvalech. Cyklické skladby :
Proti všem. List české epopeje, líčící rozkvět husitství a rozklad v sekty. Dedikován Sv. Čechovi a rozdělen ve 3 části: 1. Skonání věků, 2. Kruciata, 3. Boží zástup.

Üvaly 1929Úvaly z roku 1892

Druhá část „Kruciata“, 34. oddíl, vyličuje útěk Uhrů od Prahy. Na stránce 418 tohoto oddílu se dočítáme o zemanu Ctiboru z Hvozdna, který vede polní hlídku:

„A pojednou prudce se otázal (Hvozdenský): „Kam táhnou, v kterou stranu ?“ „Zpátky, na východ. Pole ke Kolodějům jsou plna jízdných a silnice k Ouvalům plna vozů -.“ „Je to jisto ?“ „Jisto.“.

F. L. Věk, 5 dílů; obraz našeho národního probuzení od doby josefínské do konce válek napoleonských.

Ve III. dílu, ve XX. části, „P. M. Vrba setká se s Jakobiny“, se dočítáme, kterak P. Vrba jde přes Úvaly a Český Brod do Milčic k rychtáři Vavákovi na posvícení.

Strana 376… „Druhého dne své klikaté pouti dostal se k Ouvalům a zamýšlel ještě téhož dne dorazit do Českého Brodu,…“ A čtvrtá věta v témže odstavci.. „U Ouval potkal příležitost, která se vracela z Prahy do Brodu a patřila jakémusi měšťanu Brodskému…“

Strana 378.. . „Stál nedbaje větru, jenž mu rozvíval plášť, díval se směrem k Ouvalům na silnicí, kterou se táhl jako mrak tmavý proud lidí,…

Strana 396… „Chudý student Ziegler, nastávající filosof, vykročil z brodského děkanství a putuje do Prahy na studie. Vyšel Pražskou branou, kolem pošty, ven do polí stříbrně šedých hustým jíním, a putoval nekonečnou silnicí k Ouvalům, ku Praze, k cíli svých snů a tužeb. – -„

V. díl, VII. část, „Mladý Věk se v Praze uchytí.“

Mladý Věk, Václav, vypravil se z domova a přes Hradec a Chlumec, kde nocuje, putuje do Brodu a odtud přes Úvaly stoupá do Vydrholce, odkud se pak již veze se studentskou výpravou do Prahy.

„Po dosavadní jednotvárné pouti rád uviděl za Brodem les Fidrholec. Zbarvené stromy, zlaté břízy, bronzové duby třeba ne zjasněné sluncem, byly…“