Úvaly a Jiráskovy spisy

Výběr ze VII. ročníku časopisu „Pod Lipany“ (1928)

Alois Jirásek se v některých spisech zmiňuje též o Úvalech. Cyklické skladby :
Proti všem. List české epopeje, líčící rozkvět husitství a rozklad v sekty. Dedikován Sv. Čechovi a rozdělen ve 3 části: 1. Skonání věků, 2. Kruciata, 3. Boží zástup.

Üvaly 1929Úvaly z roku 1892

Druhá část „Kruciata“, 34. oddíl, vyličuje útěk Uhrů od Prahy. Na stránce 418 tohoto oddílu se dočítáme o zemanu Ctiboru z Hvozdna, který vede polní hlídku:

„A pojednou prudce se otázal (Hvozdenský): „Kam táhnou, v kterou stranu ?“ „Zpátky, na východ. Pole ke Kolodějům jsou plna jízdných a silnice k Ouvalům plna vozů -.“ „Je to jisto ?“ „Jisto.“.

F. L. Věk, 5 dílů; obraz našeho národního probuzení od doby josefínské do konce válek napoleonských.

Ve III. dílu, ve XX. části, „P. M. Vrba setká se s Jakobiny“, se dočítáme, kterak P. Vrba jde přes Úvaly a Český Brod do Milčic k rychtáři Vavákovi na posvícení.

Strana 376… „Druhého dne své klikaté pouti dostal se k Ouvalům a zamýšlel ještě téhož dne dorazit do Českého Brodu,…“ A čtvrtá věta v témže odstavci.. „U Ouval potkal příležitost, která se vracela z Prahy do Brodu a patřila jakémusi měšťanu Brodskému…“

Strana 378.. . „Stál nedbaje větru, jenž mu rozvíval plášť, díval se směrem k Ouvalům na silnicí, kterou se táhl jako mrak tmavý proud lidí,…

Strana 396… „Chudý student Ziegler, nastávající filosof, vykročil z brodského děkanství a putuje do Prahy na studie. Vyšel Pražskou branou, kolem pošty, ven do polí stříbrně šedých hustým jíním, a putoval nekonečnou silnicí k Ouvalům, ku Praze, k cíli svých snů a tužeb. – -„

V. díl, VII. část, „Mladý Věk se v Praze uchytí.“

Mladý Věk, Václav, vypravil se z domova a přes Hradec a Chlumec, kde nocuje, putuje do Brodu a odtud přes Úvaly stoupá do Vydrholce, odkud se pak již veze se studentskou výpravou do Prahy.

„Po dosavadní jednotvárné pouti rád uviděl za Brodem les Fidrholec. Zbarvené stromy, zlaté břízy, bronzové duby třeba ne zjasněné sluncem, byly…“