Co se děje za humny 3/2015

Přehled toho, co se v Úvalech za poslední dny událo a má smysl na to upozornit …

Kolem Úval a železniční výluky se strhla mediální rozepře mezi firmou spravující koleje Správou železniční a dopravní cesty a organizátorem dopravy ROPID.
Komplikace v silniční dopravě budou na dálničním obchvatu Běchovice – Černý Most … www.rozhlas.cz BLESK situaci popisuje následovně … „Cesta do Prahy i z Prahy: 2 roky pekla! Megakřižovatka Černý Most jde do opravy“ … www.blesk.cz

Město Úvaly vydalo 2. 2. 2015 zprávu s přehled činnosti VPS za leden (odkaz neuvádíme, článek nejde na webu města dohledat).
Naopak přehled činnosti Městské policie za leden je dostupný zde… www.mestouvaly.cz

Zastupitelé projednali „výzvu“. Výsledek? Po téměř pěti hodinách jednání byly na jednání zařazeny jednotlivé body, ale žádný z bodů výzvy nebyl zastupiteli schválen. Následný bod s informací rady města k výzvě, která hovoří o tom, že jsou body výzvy již splněny, také nebyl odsouhlasen.
Těžko porozumět jednotnému hlasování „koalice“, kdy důvodem neodsouhlasení výzvy mají být problémy s termíny, (patrně neřešitelná) technická a organizační opatření nutná pro naplnění výzvy a proti tomu stanovisko členů rady města (stejné koalice), kteří usnesením rady konstatují, že se vše již plní. – Tak plní se nebo to nejde? A bude se hledat jak by to šlo? 🙂

Podělíme se o odkaz na finálně sestříhané video Vánočního  koncertu  Martina Vydry a jeho přátel 2014 z dílny MHTV Martina Hlavsy… https://www.youtube.com/watch?v=0R_SCoEmOBs

A u zajímavých úvalských videí na Youtube tentokrát již zůstaneme.
605 shlédnutí má video „zaplavené silnice“, kde je vidět co se stane, když se ucpe dešťová kanalizace … http://youtu.be/i7i3K2JqoXI
Zajímavá jsou videa dokumentující zbývající komíny průmyslových Úval … komín masny http://youtu.be/hCoHtHvUyts a komín parketárny http://youtu.be/n1b1Lc7bTHc
A když se přesuneme z historie do budoucnosti, pak je zajímavá podoba právě zahajované výstavby nové čtvrti Hostína na několik let staré vizualizaci MEI … http://youtu.be/gzVAkmvoJII

 

náměstí Úvaly

 

Written by