Finanční zdraví Úval na přelomu roku 2019/2020

V závěru roku 2018, kdy zastupitelé vášnivě pět hodin debatovali o finančním zdraví města Úvaly, nevypadal stav financí města zrovna optimisticky. Nyní po první (přiznané) vlně coronaviru přicházejí pesimistické hospodářské prognózy. Další státní platby, tzn. příjmy (nejen) našeho města byly osekány rovnou Ministerstvem financí. Ale v jaké kondici vlastně město Úvaly je?

Rok 2018 skončil ještě hůře, než ukazovala čísla ve třetím čtvrtletí. Dluh města do konce roku 2018 narostl z 152,5 mil. až na 166 mil. Kč a zůstatek peněz na účtech města klesl z 25,5 na 5,8 mil. Kč.

Zhoršujícím se financím města byl věnován článek „Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší„.

Bližší je nám samozřejmě uzávěrka roku 2019. Peníze města na účtech jsou téměř na stejné úrovni 5,9 mil. Kč. Dluh Úval se snížil, ale spíše jen kosmeticky o 2 % na 162,8 mil. Kč. Na každého občana tak průměrně připadá dluh města ve výši asi 23 tis. Kč.

Written by