Klepec – vrch na Kolínsku

Na této stránce naleznete podrobné informace ke knize „Klepec – vrch na Kolínsku“.
S dotazy a objednávkami můžete kontaktovat Jana Psotu ml.: info.drobnepamatky@email.cz

Nová kniha o vrchu Klepci je za dveřmi

pozvánka na křest od Jana Psoty ml.
Klepec - Fůra senaNa Klepec chodím pravidelně asi tak 13 let. Prazvláštní kamenné městečko mě doslova učarovalo a to nejsem ezoterik. Nacházím tu soulad živé a neživé přírody, ale především klid od každodenního shonu a povinností. Pověsti o zkamenělém slouhovi, zlé selce i fůře sena tu tiše doznívají v podobě přerostlých balvanů. Jako němí svědkové odedávna přihlížejí své vlastní zdlouhavé destrukci (zvětrávání) a s kamennou tváří nehnutě sledují zásahy člověka v okolní krajině. Kdyby tak mohl Slouha promluvit, rozpovídal by se o hordách unavených kališníků, kteří před bitvou u Lipan hledali pod Klepcem zásoby a věrné přívržence? Jak na Lipanech pořídili, víme všichni. Začalo to nevině. Od přítele knihovníka Josefa Buchara jsem před lety získal turistický článek z Večerní Prahy a několik vlastních fotografií Klepce. Přirozeně to ve mě zapálilo touhu dozvědět se o vrchu a jeho kamenném městečku víc informací. Tak nějak začíná asi každý sběratel… Postupem let se na Klepci podařilo otevřít krátkou naučnou stezku, obnovit turistické značení, posílit údržbu vrchu a také vzkřísit zašlou tradici setkávání v podobě regionálně-kulturní akce Den Země na Klepci – to se psal rok 2007. Pozapomenutá lokalita k sobě najednou začala vábit nové návštěvníky, horolezce, ale přijíždějí sem dokonce i autobusy s výpravami vysokoškolských studentů geologických a zemědělských fakult. Co asi všichni na Klepci hledají?

Klepec - SlouhaMateriály o Klepci (novinové výstřižky, fotografie, vědecké práce, mapy aj.) mezitím rostly a jejich sběr dozrál roku 2010 do fáze přípravy odborně-populární knihy, na které se mnou spolupracovali Mgr. Milan Bednář, Josef Dupal, Ing. Miloslav Klicpera, Silvie Matušinská, Radek Morávek, RNDr. Jaroslav Novák, RNDr. Josef Rubín a Martina Vykouřilová. Poslední fází projektu je vydání kvalitní knihy obohacené historickými fotografiemi, grafikou a příspěvky autorského kolektivu. Publikace pracuje s novými informacemi jimiž vyvrátí polopravdy nebo zažité omyly a naopak je její snahou zachycení genia loci krásného místa za pomoci neznámých příběhů a skutečností. Kniha se zabývá problematikou ochrany přírody, historií těžby kamene, geologickými poměry, turistickým ruchem, polemikou původu pomístních jmen, dochovanými pověstmi o jednotlivých kamenech a archeologickými nálezy jako doklady o životě dávných obyvatel na území této lokality a jejího okolí. Součástí knihy je i část věnována tajným, regionálním, politickým i zakázaným kulturním akcím, které se na vrchu pořádaly nebo pořádají. Jednotlivé kapitoly jsou provázány s významnými osobnostmi, spojenými s tématy: vědeckého, kulturního i běžnéh o života z řad geologů, historiků, politiků, stavitelů, archeologů, trampů, mistrů turistiky, geognostiků nebo spisovatelů, mezi nimiž se na Klepci objevují i zakladatelé nebo průkopníci vědních oborů na českém území.

Den Země na KlepciKnihu představíme čtenářské veřejnosti poprvé u příležitosti konání 10. výročí regionální kulturní akce Den Země na Klepci (u Přišimas) která se uskuteční 16. dubna 2016 od 14 hodin a kde ji společně s kmotry a sudičkami slavnostně pokřtíme. Publikace bude dostupná pro veřejnost ve Stanovém městečku přímo na Klepci. Jste srdečně vítáni.

Klepec - křest knihy

 

O přípravě knihy byl na Uvaly.cz již publikován článek „Co nevíte o Klepci