Méně chemie na úvalských chodnících

V loňském roce se v Úvalech začalo diskutovat o ukončení používání chemického postřiku Roundup proti plevelům na chodnících.

Díky otevřenému dopisu občanů proti plošnému používání herbicidů se o způsobu likvidace plevelů a používání Roundupu jednalo na zastupitelstvu města Úvaly již v dubnu 2019.

Škodlivost herbicidů popisoval mj. v Životě Úval (7-8/2019) mj. i článek Prof. RNDr Pavla Drašara, DSc., profesora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. „…Opakované působení, a to i velmi malých dávek známého výrobku Roundup zdraví škodí a vyvolává řadu poruch a nemocí, m.j. i rakovinu, což soud již několikrát potvrdil v jednání poškozených proti výrobci glyfosátu firmě Monsanto (nyní Bayer). ….“

Město na popud občanů v roce 2019 rozhodlo o postupném nahrazování chemických postřiků jinými metodami. Vyzkoušela se následně likvidace plevelů na chodnících párou. Organizační problémy provázela akce občanů, kteří narychlo svolaní mohli mechanicky odplevelit několik chodníků, aby nemusela být aplikována chemie. Pak probíhala emotivní debata, zda a kde na těchto plochách již byl postřik aplikován… V každém případě v minulém roce vznikla zajímavá myšlenka akce, která by zahrnovala pomoc městu při odstraňování plevele od občanů bydlících v dané ulici (tzv. před vlastním domem). V předem avizovanou dobu by lidé mohli společně čistit chodníky od plevele, před plánovaným chemickým postřikem, který by již nebyl potřeba. Nastartování akce bylo plánováno na květen.

Co je nového v odstraňování plevele v letošním roce? První postřik již proběhl, ale budoucnost chodníků bez chemie je možná. Pokud se rozhodnete postarat se o svůj chodník a ekologicky jej odplevelit, můžete to dát městu najevo pomocí nové mapové aplikace. Technické služby města Úvaly budou vědět, že na vašem chodníku mají od teď přestat používat Roundup.

Kolik dobrovolníku se postará o chodník ve své ulici? První ulice a místa jsou již označená….

Ilustrační foto: komunikace v ulici 28. října (2014)

Written by