Na rychlovlak do Jiren

Stát připravuje vysokorychlostní trať Praha – (Jirny) – Brno – Ostrava a Brno – Břeclav.

Výstavbou vysokorychlostní tratě má dojít ke zkrácení jízdní doby. Nově rychlé vlaky budou ke své jízdě využívat jak nové vysokorychlostní tratě, tak navazující stávající modernizované tratě.

V materiálu správy železnic se uvádí: „Vysokorychlostní vlaky budou obsluhovat dnešní stanici Praha hlavní nádraží i nové hlavní nádraží v Brně nebo stanice Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží. Druhou skupinou jsou železniční stanice na běžných tratích, které budou rychlé vlaky v části své trasy využívat. Terminálem vysokorychlostního vlaku se tak mohou stát nejen stanice Jihlava město, Přerov, Zlín či Olomouc, ale také celá řada dalších nádraží v ČR.“ U nové tratě budou také stavěny zcela nové dopravní terminály. Městu Úvaly se nová vysokorychlostní trať vyhýbá. Z hlediska dostupnosti na novou železniční trať by mohl být velmi blízko plánovaný terminál „Praha-východ Jirny“ u dálnice D11 (na Hradec Králové). Propojení na stávající železniční trať je plánováno ve stanici Praha Běchovice.

Trať by měla podle studie proveditelnosti vést od Běchovic přes Nehvizdy podél dálnice D11. Mezi obcí Jirny a Nehvizdy by měl být přestupní terminál.  Kolem Českého Brodu prochází trať  severovýchodně. Severně od Kounic by se dráha měla dělit na větev směr Hradec Králové a větev směr Brno.


ÚSEK PRAHA – BRNO
novostavba vysokorychlostní tratě v délce přes 200 km
výhradní provoz vlaků osobní dopravy rychlosti až 350 km/h
Praha – Brno cca 60 minut
spravazeleznic.cz

Jak pro média uvedl generální ředitel Sudop Praha Tomáš Slavíček: „Jde o velmi složitou zakázku s několika problematickými částmi. Mluvíme například o průchodu územím Klánovického lesa, což je evropsky významná lokalita. Složitý bude i průchod oblastí mezi dálnicí D11 a obcí Jirny, kde je bohužel jen velmi zúžený prostor, ačkoliv je zde platná dlouholetá územní rezerva.“
Projektanti se budou muset vypořádat i technickými úpravami stávající stanice v Běchovicích. Příprava prvního 35 km úseku z Prahy na Brno má plán do roku 2025: technické řešení, aktualizace územní dokumentace, posouzení vlivu na životní prostředí, geodetické zaměření, územní rozhodnutí.

Termín zprovoznění? Za hodně dlouho…

Written by