O čem bude příští referendum v Úvalech

O čem bude příští referendum v Úvalech, aneb jak občané promarnili příležitost.
Vedení města dalo svým občanům k dispozici přehled projektů, které je potřeba v Úvalech realizovat. Seznam obsahuje výši nákladů jednotlivých projektů, uvažované dotační spolufinancování a někdy i variantní levné řešení.

 

Zásobník projektů města byl občanům představen v únoru 2016 v DPS. Prezentace se zúčastnilo 15 občanů a starosta byl viditelně a dlouho z neúčasti zklamán. Není divu. Je odveden velký kus práce, nastaveny priority, zpracovány studie, projekty,…  Všichni Úvaláci mají díky „zásobníku“ možnost zjistit jak na tom město je a co nás čeká.

Tématu se však nevěnují ani redaktoři Života Úval a tak o zásobníku v ŽÚ vyšly jen tři články z ruky starosty a místostarosty.
„Občané promarnili příležitost“ /za vedení města Vítězslav Pokorný, místostarosta města, ŽÚ 3/2016
Jaké projekty města Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik? … Starosta Petr Borecký, ŽÚ 4/2016 (článek o financování)
Jaké projekty města Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik? … Starosta Petr Borecký, ŽÚ 6/2016

Prioritizace a výše nákladů plánovaných projektů se v čase mění. S odstupem několika měsíců po prezentaci se nyní vrátíme k jednotlivým projektům a setřídíme si aktuální seznam podle výše investice. (Náklady se však mění. Například svazková škola je v ŽÚ 4/2016 vyčíslena na 180 – 200 mil. Kč, v aktuálním zásobníku projektů jde o 280 mil. Kč.)

ulice ÚvalyCelkové investiční potřeby města jsou prezentovány ve výši 1 mld. Kč. Město má ročně k dispozici přibližně 50 -60 mil. Kč ročně. Tzn. naplnění současných potřeb města je podle starosty možné nejdříve za 16 až 20 let.

Ulice, chodníky, cyklostezky
Ke kapitole „ulice“ je nutné uvést, že stavět a opravovat se dá pouze majetek města. Přitom až v tomto volebním období se město odhodlalo k odkupu pozemků pod mnoha dosud „soukromými“ ulicemi a chodníky. Za rok 2015 a 2016 má město získat až 40 tis. m2. Náklady na rekonstrukci ulic jsou vyčísleny na 130 mil. Kč (náklady jednodušší technologií méně zatížených ulic by představovaly 70 mil. Kč). V ceně jsou započteny páteřní komunikace vč. náměstí. Náklady na opravu všech ulic vč. drobných a vedlejších ulic by město vyšly na neuvěřitelných 550 mil. Kč.

První díl záznamu únorové prezentace najdete na … https://www.youtube.com/watch?v=tdp4zmNdmu0
Druhý díl záznamu je dostupný zde … https://www.youtube.com/watch?v=4RbIOkETA8g

V kapitole chodníky a cyklostezky jsou zahrnuty následující komunikační uzly města:

  • Propojení křižovatka Horoušánky – Hodov – nádraží (cyklostezka a chodník)
  • Propojení u školky Bulharská – přemostění kolínské silnice lávkou pro cyklisty a chodce, kolem školky Bulharská –  a dál kolem Fabráku, přemostění lávkou pod „devíti kanály“ vč. schodiště do centra města.

Technické řešení je již vybrané, jedno řešení vybrala komise pro výstavbu a investice. Studie bude zpracována do projektové dokumentace.

  • Realizace projektu chodníku mezi Klánovickou a Jirenskou, tzn. Pařezina – V Setých – Hodov (v návaznosti na cestu do Horoušánek).
  • Chodníky v části U Horoušánek – zejména stavba podél komunikace na území Horoušánek pro občany Úval v této čtvrti.
  • Křižovatka kolínské silnice u pneuservisu. Je zde hodně dopravních nehod a plán na stavbu světelné křižovatky. ŘSD však nesouhlasí s řešením kruhovým objezdem. Odborníci z Dopravní fakulty ČVUT doporučili městu řešení světelnou křižovatkou.
  • Projekt Bendlovy stezky podél Výmoly a Mlýnského rybníku formou mlatové cesty pro rekreační účely.

Celkem 4 km stezek je naplánováno za 31 mil. Kč. Nejdražší je přemostění kolínské silnice za 13 mil. Kč. 50 až 60 % by mohlo být získáno z dotací. Časový plán realizace je na příští tři roky.

FOTO: u pneuservisu je plánovaná světelná křižovatka
křižovatka u pneuservisu

Mimo tento seznam je příprava propojení Škvorce a Úval stezkou kolem sv. Donáta. Ze strany Úval k soše sv. Donáta mlatovou stezkou.

Bytový fond
Je již zpracovaná projektová dokumentace, stavební povolení a odhad cen rekonstrukce. Naplánovaná rekonstrukce bytového fondu města bude stát téměř 38 mil. Kč.

Na Uvaly.cz jsme se bytovému fondu věnovali také v článku „Město má získat 5 procent bytů pro chudé

Životní prostředí
Tragický je stav městských rybníků, které v minulých letech nebyly rekonstruovány. Celkem je odbahnění a oprava vyčíslena na 24 mil. Kč. Místy bahno tvoří údajně až 150 cm. Sediment prý snižuje retenční schopnosti nádrží (schopnost zadržet povodeň). Po rekonstrukci stávajících rybníků se budou rozšiřovat volní plochy. ŘSD s Palmer Capital by měly na Hostíně vybudovat třetí rybník. Na Vinici by se měla obnovit třešňovka a vzniknout altán.
Dobudování splaškové kanalizace představuje 46 mil. Kč. Dále jde o rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a Horní úvalský, II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě), výstavbu sběrného dvora, obnovu úvalských alejí, revitalizace úvalského koupaliště, revitalizaci areálu Vinice a Lomu (volnočasový park, skatepark) a revitalizace městských lesů.
Z 80 mil. Kč by 54 % mohlo být získáno z dotací.

FOTO: lom Vinice na konci náměstí, naproti Městskému úřadu
lom na konci náměstí

22. 9. 2016 město zveřejnilo studii regenerace areálu budov města v Riegrově ulici, lomu a blízkého okolí. Náklady na studii – 350 000 Kč, předpokládané celkové výdaje na stavební práce 50 mil. Kč. Celkový záměr není kompletně obsažen v zásobníku projektů, má být realizován od roku 2017 až do roku 2030.
http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/planovane-investice-mesta/?more=682#msg682

Nebytový fond
Dům proti zdravotnímu středisku č.p. 527 (nyní prodejna květin) má problém se statikou a je v dezolátním stavu. Dům se nevyplatí rekonstruovat, bude zbourán. Na jeho místě bude vybudováno záchytné parkování pro zdravotní středisko v souvislosti se stavbou nové budovy. Demolice bude stát 1 mil. Kč.
Výstavba školní jídelny (21 mil. Kč) se městu v minulosti prý nepovedla. Jídelna je malá, nemá šatnu,… Rozšíření bude stát 1,6 mil. Kč. Jde o rozšíření přístavbou směrem ze svahu.
Oprava budovy MěÚ na náměstí byla nazvaná starostou dokonce jako „Potěmkinova vesnice“. Fasáda a okna a střecha vypadá pěkně, vnitřek je v současnosti nepoužitelný. Oprava bude stát ještě 8 mil. Kč.

Zateplení domu MěÚ na náměstí č.p. 95 stálo 3,7 mil. Kč, střecha a podkroví stálo 7,3 mil. Kč. Dotace z toho představovaly 7,7 mil. Kč. Na webu MěÚ je další oprava aktuálně vyčíslena na 10,3 mil. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci domu č.p. 95 se tak mají vyšplhat až na 21,3 mil. Kč.
http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/planovane-investice-mesta/?pageshowing=3&more=63#msg63
http://www.mestouvaly.cz/aktuality-z-mesta/ptate-se-starosty/?page=13

Knihovna bude stát cca 12 mil. Kč a realizována bude po roce 2020. Není zahrnuta v zásobníku projektů.
http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/planovane-investice-mesta/?pageshowing=2&more=294#msg294

Svazková škola
… představuje největší finanční náklady pro město. Pokud by se nestavěla, musela by se získat kapacita rekonstrukcí půdní vestavby školy (4 třídy) a stavbou na místě tesco domu vedle školy (3 třídy). To by měly pro Úvaly v současnosti stačit, ikdyž by to nebylo řešení ideální.
Horkou novinkou od starosty je, že město pro stavbu školy získalo podporu Ministerstva školství…. https://www.facebook.com/uvalyuprahy/posts/831774110295652

Koupaliště je rozebráno v březnovém ŽÚ. Jsou 4 varianty řešení. Nyní je k tématu pořádáno referendum, jedná se o 10 až 30 mil. Kč.

A jak vypadá zásobník projektů setříděný podle výše investic?
(zdroj: www.mestouvaly.cz kde je podrobný seznam vč. názvů ulic k rekonstrukci podle zařazení do etapy)

 

Seznam projektů:
první údaj je investice města v mil. Kč po započtení předpokládaných dotací a jiných příspěvků / celková výše investice v mil.Kč

137,8 / 137,8 mil. Kč – ulice I. etapa výstavby , 9298 m
42 / 280 mil. Kč – Nebytový fond – Svazková škola Hostín
30 / 30 mil. Kč – životní prostředí Revitalizace úvalského koupaliště (realizace ve III. etapě)
24,5 / 35 mil. Kč – ulice Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice, 350 m
24,1 / 24,1 mil. Kč – ulice II. etapa výstavby , 1716 m
18,4 / 46 mil. Kč – životní prostředí II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě)
9 / 18 mil. Kč – Nebytový fond – Zateplení ZŠ Úvaly budova B  (realizace v II. etapě)
8,6 / 11,5 mil. Kč – Nebytový fond – Zateplení MŠ Kollárova
6,4 / 8,5 mil. Kč – bytový fond – Škvorecká 75 (realizace v II. etapě)
6 / 12 mil. Kč – bytový fond – Škvorecká 105 (realizace ve III. etapě)
5,7 / 19 mil. Kč – Nebytový fond – Rozšíření školní družiny – TESKO
5,6 / 14 mil. Kč – životní prostředí Sběrný dvůr
5,5 / 7,3 mil. Kč – bytový fond – Škvorecká 181
5,5 / 8 mil. Kč – životní prostředí Revitalizace areálu Vinice a Lomu (volnočasový park, skatepark)
5 / 8,5 mil. Kč – Nebytový fond – Rekonstrukce Pražská 276 (realizace v II. etapě)
4,8 / 24 mil. Kč – životní prostředí Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalský
4 / 4 mil. Kč – ulice Rekonstrukce autobusových zastávek (8 ks)
4 / 8 mil. Kč – Nebytový fond – Rekonstrukce  č.p. 95  (realizace v II. etapě)
3,8 / 25 mil. Kč – ulice Autobusový terminál u nádraží
3,7 / 7,4 mil. Kč –  Cyklostezka Nádraží – U Horoušánek, 3000 m
3,6 / 12 mil. Kč –  Cyklostezka – přemostění I/12  (realizace v II. etapě), 100 m
3,5 / 0 mil. Kč – Nebytový fond – Příprava projektu městské knihovny nám. Arnošta z Pardubic č.p. 18 (realizace v II. etapě)
3,1 / 4,1 mil. Kč – bytový fond – Kollárova 1095-1096
2,4 / 2,4 mil. Kč –  Cyklostezka – propojení Mánesova – koupaliště – Muchova (realizace v II. etapě), 800 m
2,2 / 2,9 mil. Kč – bytový fond – P. Velikého 1346
2,2 / 2,9 mil. Kč – bytový fond – P. Velikého 1347
2 / 0 mil. Kč – Nebytový fond – Rozšíření MŠ Cukrovar – příprava projektu
1,8 / 6 mil. Kč –  Chodník mezi Klánovická a Purkyňova, 500 m
1,6 / 1,6 mil. Kč – Nebytový fond – Rozšíření školní jídelny
1,5 / 1,5 mil. Kč –  Chodník Pražská (od školky Pražská na konec Úval), 300 m
1,5 / 3 mil. Kč –  Bendlova stezka (mlat) (realizace v II. etapě), 1000 m
1,5 / 3 mil. Kč – životní prostředí Revitalizace městských lesů
1,4 / 1,4 mil. Kč –  Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák (realizace v II. etapě), 250 m
1 / 2 mil. Kč – životní prostředí Obnova úvalských alejí
1 / 1 mil. Kč – Nebytový fond – Demolice č.p. 527
0,9 / 3 mil. Kč –  Světelná křižovatka Dobročovická (realizace v II. etapě)
0,9 / 4,5 mil. Kč – Nebytový fond – Rekonstrukce hasičárny
0,4 / 0,4 mil. Kč –  Chodník Dobročovická, 200 m
0,3 / 0,7 mil. Kč –  Chodník Diamantová – náves Horoušánky, 350 m

Koupaliště v maximalistické variantě 30 mil. Kč představuje 3,8 % z celkových potřebných 780 mil. Kč, resp. 7,7 % z celkových vlastních finančních zdrojů města.

náklady na koupaliště

O kterém z projektů bude příští referendum v Úvalech?

Written by