Představení zastupitelů – Mgr. Petr Borecký

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Otevřené Úvaly, 1/ Borecký Petr Mgr., 45, starosta, bez politické příslušnosti
1105 hlasů. Zvolen zastupitelem. Starosta města Úvaly.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?

/souhrnná odpověď:/ Odpovědi na otázky najdete na webu a facebooku Otevřených Úval, v časopise Otevřené Úvaly, v Životě Úval č. 04/2018 a pak na mém osobním facebooku. Jen si ke všem údajům o věku připočítejte +1 rok 😊

Fotografie: web www.otevreneuvaly.cz

 15 zastupitelů města Úvaly pro období 2018 – 2022 se představuje občanům formou rozhovoru.

Written by