Rok po povodni

Na začátku června 2013 v Úvalech pršelo a pršelo. V pátek 31.05. napršelo 10 mm vody na m2, v sobotu 1.6. 21 mm, v neděli 2.6. 45 mm, v pondělí 3.6. 27 mm, v úterý 4.6. 19 mm srážek … celkem jen za tyto dny 122 mm. Roční úhrn srážek v Úvalech podle ČHMÚ byl např. v roce 2011 563 mm. V rozmezí několika dní tedy napršela více než 1/5 ročních srážek.

Co tento deštík způsobil? V neděli 2.6.2013 ráno, po osmé hodině, přetéká hráz rybníka a hladina vody dále stoupá. Voda začíná ukazovat, kam sahá povodňové území. Voda vyvěrá z páteřního řadu městské kanalizace netradičně již u mostu do Horovi ulice, za odbočkou na koupaliště. Dopoledne ještě suché přízemí základní školy se již v 15. hodin vyklízí po kolena ve vodě. Hasiči odčerpávají vodu a konečně je přivezen písek na pytlování pro rodinné domy u potoka.

V tuto dobu praská levá polovina čtyřdílného dřevěného stavidla Mlýnského rybníka. Domům a zahradám nad mlýnem se ulevilo, zahradám pod mlýnem naopak. Voda dosud přetékající v síle 10 až 15 cm přes hráz strhává otvorem po stavidlu stovky metrů krychlových bahna ze dna zaneseného rybníka dolů po proudu pod Ztracený korec. Rybník, kde voda i díky nastavené výšce stavidla dosahovala na jaře jen 25 cm, vyprazdňuje bahno místy i více než o metr. Ukazuje se také, že tok Výmoly se rozprostřel po celé šíři neudržované a přestárlými stromy zarostlé nivy – na šíři více než 90 metrů.

Následující den, v pondělí 3.6.2013 po 19. hodině přichází druhá povodňová vlna. Zesílení průtoku vody opět ohrožuje domy v ulici Podhájí. Překvapující je zjištění, že prostor pod mostkem Mlýnského rybníka i bez stavidla nestačí pro průtok vody Výmoly a rybník se během několika desítek minut plní, jako kdyby stavidlo bylo na svém místě.

Povodňové stavy na Výmole protékající centrem Úval jsou čím dál častější. Situace roku 2013 se brzo může opakovat i v daleko horším rozsahu.

povodeň Úvaly

 

Written by