Výmola čeká na déšť

Zoufalství nutrie v prázdné Výmole, ticho na úvalských zahradách a hlášení městského rozhlasu spojuje sucho. Sekačky už tři týdny nejsou potřeba, protože tráva neroste a prvním hlášením z rozhlasu (budovaného na tzv. povodňovou dotaci) byla výstraha z důvodu sucha a rizika požáru…

Tráva usychá a kromě pár kapek už několik týdnů nepršelo. Jak velké je v Úvalech sucho? Putování kolem Výmoly začneme před Květnicí. Sibřinský potok, který vtéká do Výmoly nad starobylým mostkem je suchý a vodu do koryta dodává pouze čistírna odpadních vod.

FOTO: Sibřinský potok je suchý. „Vodu“ do Výmoly dodává pouze přepad z čistírny odpadních vod.
Výmola, Sibřinský potok 8/2015

Vlhčí je z druhé strany Dobročovický potok a Výmola pod mostkem opravu trochu teče.

FOTO: Tekoucí Výmola dnes.
Výmola, mostek v Králičině - 8/2015

FOTO: Pro srovnání – běžný stav vody na tomto místě.
Most v Králičině

Kdo chodí na procházku rozbahněnou Králičinou od parkoviště restaurace Na Homolce, tak chodí přes Výmolu po dřevěné lávce pod hradem Skara. Zde je Výmola klidná, několik centimetrů téměř stojaté vody dělá tůně pro zbylé ryby, které neskončily nad Fabrákem.

FOTO: Na mostě „staré kolínské“ hlídá stav vody ve Výmole automatický hladinoměr.
Výmola, pod mostem I/12 - 8/2015

Hladinoměr v tyto dny ukazuje 6-9 cm vody. Čidlo ovšem směřuje do „tůně“ – vody v korytu potoka. Vody ve Výmole „teče“ daleko méně, jak vidět na fotografii zachycující koryto na druhé straně mostu.

FOTO: Výmola pod silnicí
Výmola, pod mostem I/12 - 8/2015

Aktuální stav hladiny dle snímače na Výmole najdete pod tímto odkazem.

Hladinoměry spolu s městským rozhlasem město vybudovalo v tomto roce za 5 mil. Kč jako „varovný systém“ města. Jeho součástí však není srážkoměrná stanice ani vazba na množství vody „protékající“ Výmolou. (Více v samostatném článku „Je Výmola důležitá?)

Za ulicí „U Starého koupadla“, pod místem kde bývalo první městské koupaliště, obvykle Výmole vydatně pomáhá Škvorecký potok protékající soustavou rybníků Dolní a Horní Úvalský.

FOTO: Místo soutoku. Zleva Škvorecký potok, proti nám Výmola.
Výmola, soutok se Škvoreckým potokem 8/2015

FOTO: Situace za běžného stavu vody.
Výmola, soutok Škvorecký potok

Za současného sucha od Škvorce skoro nic neteče ani pod mostem u pneuservisu.
Výmola, most u pneuservisu 8/2015

Podezření, že by snad rybáři vodu ze Škvoreckého potoka zadržovali, je zbytečné. Hladinové čidlo sice na přepadu z Horního rybníka ukazuje 0-2 cm, ale situace v reálu je horší. Malý čůrek rozhodně není v celé šíři přepadu a chvílemi  sotva teče.

FOTO: Teče? Neteče?
Výmola, Horní Úvalský 8/2015

Aktuální stav hladiny dle snímače na Škvoreckém potoku.

Nad mostem na Fabrákem před 2 týdny uhynula spousta ryb. Důvod při takto malém průtoku je jasný. Málo kyslíku a ryby uvězněné ve zbytku „hluboké“ vody.
Že je na tom Výmola bídně je jasné i v Riegerově ulici u kulturního domu „65“.

FOTO: Současný stav koryta Výmoly.
Výmola, most Riegerova ulice - 8/2015

FOTO: Běžná situace Výmoly.
Výmola, most ulice Riegerova

Pod Fabrákem u železničního viaduktu přitéká do Výmoly ještě voda z Přišimasského potoka. Ten dosud hrál v povodňovém plánu města vedlejší roli, ale s výstavbou na Hostíně tomu může být jinak.

FOTO: Na přepadu z nádrže Jámy však do Výmoly opravdu jen „kape“. Záběr detailu výtoku.
Výmola, přepad z Jámy - 8/2015

FOTO: Situace za normálního počasí.
Jámy

Aktuální stav hladiny dle snímače na Přišimasském potoku.

Hladinoměr Přišimasského potoka však ukazuje pěkných 6-8 cm. Kde se voda ztrácí? Z  rybníka Kalák nevytéká nic přes přeliv ani požerákem.

FOTO: Kalák při dnešním suchu
Výmola, Kalák 8/2015

FOTO: Kalák za normálního počasí.
Kalák

Záhada ztráty vody se objasňuje pod stavebninami, kde hladinoměr z mostu míří do louže. Přišimasský potok je vyschlý a už dva týdny v něm také nic neteče.

FOTO: Také Přišimasský potok na suchu.
Výmola, mostek pod stavebninami 8/2015

Aktuální stav hladiny dle snímače na Přišimasském potoku.

Do Výmoly ústí ještě náhon z Horního mlýna (Přišimasský potok) a potůček ze zrušeného rybníka na Hostíně.

FOTO: Přítok z Hostína také vyschnul.
Výmola, mostek ul. 5. května 8/2015

FOTO: Za normálních okolností vyvěrá z polí Hostína vody dost.
Výmola, mostek do ulice 5. května

FOTO: Suchý soutok na konci ulice Podhájí.
Výmola, soutok, ulice Podhájí 8/2015

FOTO: Soutok za normálního počasí, po dešti.
Výmola, ulice Podhájí

Na konci ulice Podhájí lze na dně Výmoly spatřit panely. Ještě nedávno, než se za dotace postavil most, zde byl brod – to byla atrakce!

FOTO: Výmola odhaluje výšku břehů i odpad na dně.
Výmola, most ulice Podhájí 8/2015

Pod Mánesovou ulicí zůstala voda „stát“ ještě v několika tůních ve stínu. Místo, kde spatříte uvězněn pozůstatek rybího osazensta Výmoly.

FOTO: Uvězněné nebo zachráněné?
Výmola, pod Ztraceným Korcem - 8/2015

 Současné sucho by asi bylo ideální pro vyčištění koryta potoka od nejhorších odpadků.

FOTO: Pod právě budovaným mostem do ulice Horova na Ztracený korec připomíná odhalené suché koryto spíše skládku suti a odpadu.
Výmola, pod Ztraceným Korcem - 8/2015
Výmola, pod Ztraceným Korcem - 8/2015

V dalším úseku můžeme předpokládat, že i úvalská čistírna odpadních vod pomáhá zvýšit průtok Výmoly. Ale žádný zázrak. Voda se v suchém korytu snad ztrácí a ubývá. Před Tlustovousy u vyschlého přítoku z Mariiny studánky Výmola stále sotva teče.

FOTO: Tůně před Tlustovousy ukryté ve stínu jsou bez ryb.
Výmola před Tlustovousy

V korytě Výmoly teče jen zlomek vody. Zde by vody, na zalévání plánované výsadby tisíců stromů v nové „Lesní čtvrti“ za suchého počasí, určitě dost nebylo.

Výmola před Tlustovousy

Mariina studánka dává vody stále stejně. Voda z ní se ale po pár metrech ztrácí v suchu mezi poli. (Článek o studánce.)
Po 10 km cesty kolem Výmoly a dalších potoků jsme prošli celé Úvaly. Takové sucho tu už dlouho nebylo… i nutrie nemají kde plavat a chodí pěšky.

Výmola, most Riegerova ulice - 8/2015

 

Written by