Život Úval 11/2021

Vyšlo nové číslo měsíčníku Život Úval. Přehled článků…

SLOVO STAROSTY

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 23. 9. 2021

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PROBĚHNE 1. 12. 2021 V SÁLE PĚTAŠEDESÁTKY OD 17:00 HODIN

OPRAVA ULIC NA HORNÍM ÚVALÁKU DOKONČENA

PŘIPOMÍNKA SAMETOVÉ REVOLUCE – 17. LISTOPADU V18:00 NA NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC U VLAJEK

PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KVŮLI OC PRAŽSKÁ

KTERÝ ZDROJ TEPLA JE PERSPEKTIVNÍ PRO RODINNÝ DŮM?

REKONSTRUKCE ULIC, „OZELENĚNÍ“ ULIC A JAK REAGOVALI OBČANÉ

VŠIMLI JSME SI, ŽE …

ADVENT

LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝZNAMNÍ OBČANÉ MEZI NÁMI – SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM IVANEM MATOUŠKEM

DEN SENIORŮ

„PEPÍČEK“ ZÍMA V ÚVALECH

BABÍ LÉTO NA ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI ANEB ROZMARNÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

OKÉNKO KNIHOVNY

PODZIMNÍ SLUNÍČKO VE ŠKOLCE

ŽIVOT NA ZÁKLADCE JE PROSTĚ JÍZDA

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU U MLADÝCH HASIČŮ

PODZIMNÍ ČÁST ZÁVODNÍ SEZONY V SDH ÚVALY

ÚVALSKÉ JABKOBRANÍ 2021

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ START DO PODZIMNÍ SEZONY KARATISTŮ SPORT ÚVALY

TŘI PRO ZDRAVÍ

POZNÁTE SE?

ZÁŘÍ 2021 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VZPOMÍNKA NA JANU TŮMOVOU

… ke stažení na www.mestouvaly.cz
kompletní archiv Život Úval od roku 2001

Written by