Zlatá medaile Grand Prix z Paříže do Úval

Na mezinárodní světové  výstavě v Paříži v roce 1928 byly výrobky firmy Petrolea vyznamenány zlatou medailí Grand Prix.

Pražská akciová společnost Petrolea vyráběla a dodávala všechny druhy strojních olejů, cylindrových olejů, veškeré druhy tuků, mazadel atd. benzín „BP“, petrolej, naftu atd. Speciální tuk UVALOL, autoolej TOURING a pro moderní úpravy silnic SILEMBIT a ASFALTON. Kromě zakladatele p. F. Uhlíka byl podílníkem firmy pan Nechvíle a významným akcionářem RNDr. Federer, který byl technickou duší projektu vybudování rafinerie v Úvalech.

Na fotografii obal od maziva UVALOL, olej UVALOL a leták firmy Petrolea
Zdroj: soukromý archiv

 Další informace o firmě Petrolea…

Written by