Rosenbaumova cihelna v Úvalech

S příchodem průmyslové revoluce se stavební a průmyslový rozvoj nevyhnul ani městu Úvaly. V roce 1850 v Úvalech vzniká první cihelna.  

Cihelna Rosenbaumova byla založena kolem roku 1850, kdy se patrně započalo s těžbou hlíny a sušením cihel. Stavba samotné cihelny a pecí proběhla zřejmě o několik let později. Cihelna stávala v místech, kde je nyní rybník Horní úvalský a domy ulice Pod Slovany. Cihelna měla z počátku dvě pece s jehlancovou střechou a kouřovým otvorem na vrcholu, tzv. hicovky, a vyrobilo se v ní ročně až 300 000 cihlářských výrobků.


Foto: Zřejmě původní podoba nejstarší úvalské cihelny pana Rosenbauma, zdroj: Archiv kroniky města Úvaly

Jednalo se o jednoduchou a namáhavou ruční výrobu. V zimních měsících se hlína nakopala a uložila na hromady, na nichž promrzala. Na jaře se znovu nakopala, provlhčila a upravila na poddajnou hmotu, která se hnětla na válech. Zpracovaná hlína se  ručně plnila do dřevěných forem. Po vyklopení se vlhké cihlářské výrobky ukládaly do řad na volné ploše, kde se sušily. Po dosušení v kryté sušárně se odvezly do vypalovací pece.


Naskládané cihly

Výroba cihel byla namáhavá ruční práce

Koleje rozvedené po celém areálu cihelny

Cihly vyrovnané na zemi na sušení
zdroj fotografií:  Archiv kroniky města Úvaly

V roce 1921 převzal Pavel Rosenbaum rodinnou cihelnu a pece nechal přestavět podle plánu svého bratra Ing. Antonína Rosenbauma. Nové vypalovací pece měly čtyři klenuté komory, uprostřed byl komín 26 metrů vysoký. Do každé komory bylo možné narovnat 9 500 klasických cihel. Cihly se před vypalováním sušily v 7 sušárnách. Hlína se převážela ručními  vozíky na kolejích úzkého rozchodu, které byly účelně rozvedeny po celém podniku.
Cihelna dodávala plné a děrované cihly i střešní tašky.Cihelna pana Rosenbauma po přestavbě
zdroj:  Archiv kroniky města Úvaly

Nový systém výroby umožnil roční produkci 1 250 000 cihel a 250 000 kusů tenkostěnných výrobků, kterými byly například střešní tašky, dlaždice apod. Po odchodu celé rodiny Rosenbaumovy do koncentračního tábora během 2. světové války se výroba zastavila. Protože se z rodiny Rosenbaumových nikdo nevrátil, provoz cihelny už nebyl nikdy obnoven a cihelna zanikla.


Pohled na cihelnu v údolí, kde je dnes Horní úvalský rybník

V údolí Škvoreckého potoka vznikly rybníky Horní úvalský rybník a rybník Lhoták. Přibližně na místě původní cihelny je dnes ulice Pod Slovany.


Přerod louky na rybník Lhoták zachycená na filmovém pásu

V blízkosti Rosenbaumovy cihelny vznikla ještě jedna cihelna, která také zanikla. Připomíná ji v terénu zahloubený areál pozdějšího  telekomunikačního podniku, dnes na konci ulice Jeronýmova.


Vlevo na fotografii hala průmyslového areálu na konci ulice Jeronýmova v místě druhé cihelny. (foto z r. 2016)


Přítomnost jílů a cihlářské hlíny je patrná dodnes. Skrývka půdy při stavbě nové silnice v ulici Mezi Cihelnami, na přání developera nakonec pojmenované Hvězdova. 

Historické údaje čerpány z literatury: ÚVALY V PRŮBĚHU STALETÍ

Written by